Almedalen "Big Business" för företagare inom jämlikhet, mångfald och jämställdhet

Tid 5 Juli 2011 10:00 – 11:00

Plats Björkanderska magasinet, Skeppsbron 24! Visby, Gotland

Kom och träffa mig Gina Sharro, Jurist och Mångfaldskonsult, och ta del av seminarium och mingel i Almedalen i samarbete branschorganisationen Genusföretagarna. Sem 2 Tisdag 5 juli 10:00 - 11:00 Här får veta hur arbetet med jämlikhet, mångfald och jämställdhet kan generera pengar! Du får även konkreta tips och råd om hur just din organisation kan initiera eller utveckla det arbetet. eQuals underlättar verksamheters mångfalds- och jämställdhetsarbete. Konsultbyrån bistår arbetsplatser med allt i från att initiera ett mångfaldsarbete till att implementera och utvärdera arbetet och med att säkra kompetensutvecklingen.

Kategorier

  • entreprenör fackligt företagare icke diskriminering jämlikhet jämställdhet likabehandling mångfald policy verksamhetsutveckling

Kontakter

Gina Sharro

Presskontakt Jurist och mångfalds- och jämställdhetskonsult VD eQuals jurist- och konsultbyrå AB 070-000 90 70