Gå direkt till innehåll
Tystnadskulturen är en kultur av fusk, lögner och mobbing. Avvikelser rapporteras inte och det finns ett omfattande fusk med dokumentationen... Foto: moloko88 (AdobeStock.com)
Tystnadskulturen är en kultur av fusk, lögner och mobbing. Avvikelser rapporteras inte och det finns ett omfattande fusk med dokumentationen... Foto: moloko88 (AdobeStock.com)

Nyhet -

Så sätts patientsäkerheten och rättssäkerheten ur spel i Västerås…och i Sverige

Jag vet inte om Västerås är värre än andra städer. Men staden kan användas som skräckexempel på hur patientsäkerheten och rättssäkerheten systematiskt sätts ur spel. Ett cyniskt och manipulativt maktmissbruk som får människor att lida och dö i onödan.

Trots att lokalmedia har rapporterat om svåra problem inom äldreomsorgen och psykiatrin i många år fortsätter problemen och tycks snarast förvärras.

Västmanlands Läns Tidning, VLT, har i en artikelserie om ”Bristerna inom Västerås äldreomsorg” avslöjat en tystnadskultur där personal, anhöriga och patienter skräms till tystnad av rädsla för repressalier från verksamheterna.

Äldrenämndens ordförande Bengt-Åke Nilsson (L) har själv medgett tystnadskulturen i VLT i november 2018. Ändå fortsätter problemen och tycks snarast förvärras.

Omfattande fusk, lögner är inte att se till patientsäkerheten

Det finns en nästintill total brist på samverkan mellan de inblandade verksamheterna inom kommunen och regionen. Patienter och anhöriga hänvisas istället runt till mängder av olika aktörer där ingen tar något ansvar. Den som klagar bemöts med tystnad, arrogans eller i värsta fall med lögner och maktövergrepp.

Tystnadskulturen är en kultur av fusk, lögner och mobbing. Avvikelser rapporteras inte och det finns ett omfattande fusk med dokumentationen, åtminstone i de fall som jag har kommit i kontakt med som anhörig.

Fasta vårdkontakter och samordnad individuell planering, SIP, enligt lagkraven från 2010 fungerar överhuvudtaget inte. Det finns massor av styrdokument och instruktioner men ute i verksamheterna fungerar det inte alls. Samordnad planering i slutenvården har aldrig fungerat och patienter skrivs regelmässigt ut utan vårdplan. Resultatet är kaos och anarki där patienter, anhöriga och personal far illa.

Patientnämnden och IVO är dysfunktionella

Både patientnämnden och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, känner väl till problemen men gör ingenting för att få verksamheterna att följa de lagar och bestämmelser som finns. Patientnämnden och IVO är en del av den sjuka tystnadskulturen.

När såväl vården och omsorgen som tillsynsmyndigheten IVO struntar i de lagar och bestämmelser som finns så sätts både patientsäkerheten och rättssäkerheten ur spel. Så är det i Västerås sedan många år.

Ser det annorlunda ut på andra håll? Kanske, men troligen inte så mycket. IVO är lika tandlösa över hela landet. IVO struntar i problemen och deras ledning och GD svarar inte ens på frågor. Patientnämnden fungerar bara som brevlåda och gör ingenting för att försöka lösa problemen. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, är stängd för medborgarna. Det är bara IVO (samt JO och JK) som kan göra en anmälan till HSAN.

Att anmäla lagbrott som har med vård och omsorg att göra till polisen är lönlöst. Polisen hänvisar bara till IVO. När IVO struntar i vårdgivarnas lagtrots är patienter och närstående helt rättslösa. Det vet givetvis vårdgivarna som fortsätter att samvetslöst missbruka systemet. År efter år. Det är så cyniskt och manipulativt att man inte vill tro att det är sant.

Skribent: P-O Lundh, anhörig
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Läs också…
Lagtrots och maktmissbruk i Västerås
IVO ger ny tandlös kritik mot Farsta
Vanvård och maktmissbruk

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Den ideella föreningen Equal arbetar i Stockholm sedan 50 år för och tillsammans med personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller annan social utsatthet. Vår vision är ett jämlikt Stockholm – detta då det är vetenskapligt bevisat att ojämlika samhällen ökar i princip alla sociala problem.

Förutom vår socialpolitiska verksamhet bedriver vi ett träningsboende för personer med beroendeproblem och/eller psykisk ohälsa samt mötesplatsen QvinnoQraft för socialt utsatta kvinnor. Våra ledord är frihet, jämlikhet, rätt, solidaritet och demokratisk hållbarhet.

Läs mer på www.equalsthlm.se
Läs mer om Equals Träningsboende
Läs mer om Equals QvinnoQraft

Presskontakt

Per Sternbeck

Per Sternbeck

Presskontakt Pressansvarig 070-7972029

Relaterade nyheter