Pressmeddelande -

Får din arbetsplats rött eller grönt ljus?

På tisdag presenterar Ergonomhuset AB det nya självskattningsverktyget Your Workplace™ vid Nordic Ergonomics (NES) internationella konferens i Lund.
Med Your Workplace™ kan medarbetare på fem minuter göra en genomgripande riskanalys av sin fysiska arbetsplats. De personliga utvärderingarna, som man får fram via det digitala enkätverktyget, kan sedan ligga till grund för stress- och skadeförebyggande åtgärder.

I en enkät besvarar man frågor kring upplevd komfort på arbetsplatsen (t ex stol, bord, ljus, ljud), upplevd fysisk påfrestning (t ex smärta i nacke-arm), samt upplevd stress och psykisk påfrestning. Man får direkt återkoppling digitalt med färgmarkeringarna rött, gult och grönt.

– Dessa mätningar är till mycket stor hjälp när det gäller att utvärdera förändringar av den fysiska arbetsmiljön, säger Susanne Hedin, VD på Ergonomhuset AB och skapare av Your Workplace™.

Idag är det populärt att övergå till Aktivitetsbaserade arbetsplatser (ABW). Man frångår de klassiska personliga skrivborden till mer flexibla arbetsytor. Det kan vara så kallade ”touch down ytor” som ståbord för spontanmöten, tysta rum för eget arbete, olika stora rum för möten, eller gåband för dem som behöver promenera och tänka.

– Hos företag som satsar på aktivitetsbaserade arbetsplatser ger man också ofta utrymme för arbete utanför själva kontoret. Att arbeta aktivitetsbaserat medför många positiva effekter för medarbetarna. Men, det finns inte mycket samlad fakta kring hur detta påverkar medarbetarnas fysiska arbetssituation och hälsa som t ex musarmsbesvär och stress. Passar arbetssättet alla? Eller finns det arbetsuppgifter som bör utföras i eget rum med optimal ergonomisk utformning?

Med hjälp av Your Workplace™ kan man nu effektivt mäta upplevelsen före en eventuell övergång till aktivitetsbaserade arbetsplatser, situationen efter förändringen och även fortsätta med återkommande uppföljningar för att se att man uppnått en optimal lösning eller om något bör kompletteras med, till exempel justerbara stolar och bord eller mer/mindre ljus.

– Verktyget underlättar framförallt kontinuerlig mätning över tid, säger Susanne Hedin. Oavsett vilka förändringar som företaget genomför, så kan man skapa sig en bild av situationen före interventionen och även mäta effekterna efteråt.

Med Your Workplace™ får arbetsgivaren nödvändiga fakta som gör att man kan sätta in personligt anpassade åtgärder, samtidigt som man får en övergripande heltäckande överblick över hur hela företaget mår.

Vid presentationen av Your Workplace™ på tisdag offentliggör Ergonomhuset AB också en ettårig studie baserad på regelbundna enkäter som man genomfört hos ett multinationellt företag verksamt i Sverige. – Detta är mycket värdefulla fakta, säger Susanne Hedin. Det saknas forskning kring hur de moderna arbetsplatserna påverkar medarbetarnas arbetssituation och hälsa. Och här har vi statistik från en stor mängd medarbetare som ner på individnivå har kunnat gradera hur deras arbetsplats påverkar dem i vardagen. Så, vi är mycket glada och stolta över att vi får tillfälle att presentera dessa resultat.

För mer information kontakta:

Susanne Hedin VD, Ergonomhuset AB
070-655 40 80
susanne.hedin@ergonomhuset.se
www.ergonomhuset.se

Ämnen

 • Arbetsmiljö

Taggar

 • stress
 • stresshantering
 • musarm
 • it
 • hälsa
 • företagshälsovård
 • förebyggande hälsovård
 • ergonomi
 • datorarbete

Regioner

 • Göteborg

Ergonomhuset är ett kunskapsföretag inom ergonomi, arbetsteknik, utbildning och sjukgymnastik. Vår idé är att erbjuda ett helhetstänkande för individen och företaget. Specialinriktningar är belastningsergonomi och psykosomatik / stress.