Pressmeddelande -

Erik Ljungbergs stipendium 2017 har tilldelats Caroline Eriksson

Erik Ljungbergs Stiftelse vill göra skillnad genom att uppmuntra och ekonomiskt stödja enskilda individer, grupper, nätverk eller liknande som arbetar för att främja full delaktighet, icke diskriminering och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Erik Ljungberg (1973-2012) var en uppmärksammad debattör och aktivist bosatt i Göteborg. Från det sena 90-talet fram till sin bortgång skapade Erik Ljungberg uppmärksamhet kring en rad frågor. Bland annat stred han för en tillgänglig kollektivtrafik.

Med följande motivering presenterades i dag årets stipendiat vid en ceremoni under Leva & Fungera på Svenska Mässan i Göteborg.

"Caroline Eriksson är en av de skarpaste, tydligaste, flitigaste och roligaste aktivisterna på funktionshinderfältet just nu. Genom att på Erik Ljungbergs vis blanda humor med allvar, varm pedagogik med hård kompromisslöshet och klassisk påverkan med okonventionella aktioner, belyser hon gång på gång samhällets förtryck och diskriminering mot människor som avviker från samhällsnormen.

Hon har de senaste åren arbetat outröttligt med två av Erik Ljungbergs hjärtefrågor; samhällets otillgänglighet och rätten till personlig assistans. Likt Erik Ljungberg ser Caroline Eriksson också till att dessa frågor inte stannar i en intern diskussion mellan politiker och de närmast berörda, utan att de når ut till hela samhället. Caroline ser, precis som Erik, hur olika förtryck hänger ihop och bygger broar mellan rörelser för att skapa en stark intersektionell motståndsrörelse och skapa ökad solidaritet mellan oss som blir utsatta för olika former av förtryck.

Allt detta sammantaget gör att Caroline Eriksson är den självklara mottagaren av Erik Ljungbers-stipendium 2017."

Ämnen

  • Funktionsnedsättning

Erik Ljungbergs Stiftelse - för full delaktighet

Stiftelsens ändamål är att i Erik Ljungbergs anda främja full delaktighet, icke diskriminering och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Stiftelsen fullföljer ändamålet genom att uppmuntra och ekonomiskt stödja enskilda individer, grupper, nätverk eller liknande som arbetar för att främja full delaktighet, icke diskriminering och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

www.erikljungbergsstiftelse.se

Presskontakt

Maria Johansson

Presskontakt Styrelseedamot 0704-568 728