Gå direkt till innehåll
I Mali har Erikshjälpen under flera år jobbat för att förändra attityden kring könsstympning tillsammans med organisationen AMPDR.  Arbetet har varit mycket framgångsrikt och lett till att 14 byar förbjudit könsstympning.
I Mali har Erikshjälpen under flera år jobbat för att förändra attityden kring könsstympning tillsammans med organisationen AMPDR. Arbetet har varit mycket framgångsrikt och lett till att 14 byar förbjudit könsstympning.

Pressmeddelande -

2016 nytt rekordår för Erikshjälpen

Erikshjälpen fortsätter att växa och utvecklas – och 2016 blev ett nytt rekordår. De totala intäkterna steg med 14 procent jämfört med året innan och landade på totalt 149 miljoner kronor. Det innebär att ännu fler barn nu kan få nya livschanser.

Erikshjälpen är en snabbt växande barnrättsorganisation. De senaste åren har både engagemanget och intäkterna ökat – och 2016 var inget undantag. Tack vare engagerade givare, samarbetspartners, volontärer och personal har intäkterna ökat, vilket gör att barnrättsarbetet både kunnat utökas och utvecklas.
– Nu kliver vi in i nya utmaningar med tydligt fokus på barns rättigheter och är tacksamma över att allt fler väljer att samarbeta med oss. Vi ser att vi får vara med och göra skillnad, säger Erikshjälpens generalsekreterare Daniel Grahn.

Barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd står i fokus för Erikshjälpens arbete och under 2016 har det gått att se konkreta resultat inom många olika områden. Ett exempel är från Belarus (Vitryssland), där barn och unga som kommer i konflikt med lagen kan stängas in på låsta institutioner. Fokus har tidigare varit att straffa snarare än att vårda och rehabilitera – och andelen ungdomar som återfaller i kriminalitet har varit hög. Men tack vare ett projekt som Erikshjälpen driver tillsammans med partnerorganisationen World Without Borders (WWB) har återfallen i kriminalitet minskat markant. WWB har skapat en tydligare rehabiliteringsprocess för ungdomarna, och bland de ungdomar som bott på det utslussningsboende som WWB skapat minskade återfallen från 55 till 13 procent.

Ett annat exempel kommer från Mali, där Erikshjälpen under flera år kämpat för att förändra attityden kring könsstympning tillsammans med organisationen AMPDR. Arbetet har varit mycket framgångsrikt och lett till att ledare för hela 14 byar skrivit under lokala konventioner som förbjuder könsstympning.
– Vi kan med glädje konstatera att utvecklingen i världen går åt rätt håll och att utvecklingsarbete ger resultat! Samtidigt finns en förtvivlan över att vår värld fortfarande präglas av djup orättvisa. Så oändligt många barn får aldrig de möjligheter som de äger självklar rätt till. Även på hemmaplan kan vi se hur barn och ungdomar far illa, något som fått Erikshjälpen att tydligt ta ställning för en mer human flyktingpolitik. Vi har nu i mer än 70 år stått på det enskilda barnets sida, och där står vi kvar, säger Daniel Grahn.

Han vill också framhålla att ingen av Erikshjälpens insatser vore möjlig utan alla som på olika sätt är med och bär. Allt från enskilda gåvogivare till volontärer, samarbetspartners, artister och förtroendevalda.

Privatpersoner är den största och viktigaste givargruppen för Erikshjälpen. Andra finansieringskällor är till exempel överskottet från Erikshjälpen Second Hand, medel från Sida via Svenska Missionsrådet, gåvor från företag och pengar från PostkodLotteriet och Världens Barn-kampanjen.

Ämnen

Kategorier


Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i ett 20-tal länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Insatser görs också för utsatta barn i Sverige. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, samt en i Norge. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.

Kontakter

Lena Elf

Lena Elf

Presskontakt Presskommunikatör 070-2870712

För barnen. Och världen de drömmer om.

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Tillsammans har vi en gemensam vision; En förändrad värld där barns drömmar får liv. Vi arbetar för att stärka och hjälpa barn lokalt och globalt.
Erikshjälpen finns för barnen. Och världen de drömmer om.

Erikshjälpen
Datorgatan 4
561 33 Huskvarna