Skip to main content

Åtta föreningar får medel ur Erikshjälpens Kungsbackafond

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2019 08:45 CET

Kan man börja med en sport utan att tävla? Hur är det att leva med diabetes? Kan man spela basket om man har en funktionsvariation? För att fler barn ska få en meningsfull fritid och känna sig inkluderade i föreningslivet får åtta föreningar nu pengar ur Erikshjälpens Kungsbackafond.

Utdelningen sker lördagen den 16 november klockan 13.00 på Erikshjälpen Second Hand i Kungsbacka. Under dagen blir det också modevisning med elever på Drottning Blankas Gymnasium och spelning med Ebbot Lundberg i butiken.

En del av överskottet som Erikshjälpen Second Hand i Kungsbacka genererar går till Erikshjälpens Kungsbackafond, ett samarbete mellan Erikshjälpen och Kungsbacka kommun. Syftet med fonden är att uppmuntra insatser för barn och ungdomar och därmed skapa bättre framtidsförutsättningar, främja inkludering i föreningsliv, integration och minska risken för utanförskap. Föreningar som jobbar med barn och unga kan söka medel ur fonden.

Höstens fondmottagare är:

1 Kungsbacka Diabetesförening

Stipendiet ska användas till en föreläsning med diabetesbloggaren "Diabetessia" med syfte att inspirera och styrka unga med diabetes samt ge kunskap om hur det är att leva med diabetes.

2 Kungsbacka BK - Basket

Stipendiet ska användas tilldelfinansiering av inköp av para-rullstolar som ska möjliggöra en uppstart av rullstolsbasket.

3 Onsala Innebandyklubb

Stipendiet ska användas till att möjliggöra prova-på-verksamhet där barn kan låna klubbor och skyddsglasögon sam tillafterschool-verksamhet.

4 Pingstkyrkan Kungsbacka

Stipendiet ska användas tillattanordna en gårdsfest under våren/sommaren 2020 med syfte attfrämjaintegration,glädje och gemenskap.

5 Åsa IF Bordtennis

Stipendiet ska användas till lokalhyra, material och mellanmål för att kunna starta en verksamhet med fritidspingis.

6 Kungsbacka BMX Klubb

Stipendiet ska användas till att utbilda ledare i klubben hur man hanterar och tränar barn med ADHD och autism, för att man bättre ska kunna bemöta dessa barn och anpassa träningen efter varje barns behov.

7 Nybygget Barn & ungdom (Kungsbacka IF)

Stipendiet ska användas till att anordna ett endagarsfotbollslägerunder våren/sommaren 2020 för barn med funktionsnedsättning.

8 Gemenskapsföreningen

Stipendiet ska användas till att anordna aktiviteter/träffar som är integrations-och gemenskapsfrämjande samt skapar förståelse för människors olika kulturella bakgrunder.

Från Erikshjälpens Kungsbackafond går också varje år medel till verksamheten Solrosen som ger stöd till barn med en frihetsberövad förälder. Solrosen har verksamhet i Göteborg och Borås genom Göteborgs Räddningsmission, men ger även barn och familjer boende i Kungsbacka kommun stöd. Medel från Kungsbackafonden går också till Majblommans lokala arbete i Kungsbacka, för att hjälpa barn i ekonomiskt utsatta situationer.

Kontakt

Fredrik Hagelvik, Erikshjälpen
0722111750
fredrik.hagelvik@erikshjalpen.se

www.erikshjalpen.se/kungsbackafonden

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i 17 länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. I Sverige görs även insatser för barns rätt till meningsfull fritid. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, två i Norge samt e-handeln Secondhand.se. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.