Gå direkt till innehåll
Ungdomarna bakom "Vi hör er" är ​Minna Alhassani, Fadek Chaseb, Natalia Ramantanoić, Nivin Dirawi, Ramiza Ramantanoić, Abdulsamad Ahmed
Ungdomarna bakom "Vi hör er" är ​Minna Alhassani, Fadek Chaseb, Natalia Ramantanoić, Nivin Dirawi, Ramiza Ramantanoić, Abdulsamad Ahmed

Pressmeddelande -

”Alla har fördomar om hur vi är” – Ungdomar från Adolfsberg startar podcast för att lyfta nya perspektiv

Det är på tiden att ungdomar får ställa viktiga frågor och får riktiga svar - det tycker deltagarna i Erikshjälpen Framtidsverkstad Adolfsberg. I slutet av juli spelar de in första avsnittet av videopodcasten "Vi hör er". Utanförskap och ungdomskriminalitet är ämnet som första avsnittet kommer att diskuteras med gäster.

- Vi vill lyfta problemen som ingen känner till, säger Ramiza Ramandović.

Oavsett uppväxtort har alla barn samma rättigheter och ska ha lika möjligheter att delta i samhället. Det finns dock områden där barn får sina rättigheter tillgodosedda i lägre utsträckning, ett exempel är Adolfsberg i Helsingborg där skolresultaten är låga, arbetslösheten hög och utbudet av meningsfulla aktiviteter för ungdomar litet. 

Där vill Erikshjälpen Framtidsverkstad tillsammans med lokala ungdomar vara med att förändra och nyansera bilden av Adolfsberg. Ett sätt som detta sker på är via Framtidsverkstadens eventgrupp, som startades efter att ungdomarna önskat fler event på området. 

Med hjälp av Nadine Flatt, Erikshjälpen Framtidsverkstads projektledare, började gruppen fundera kring vad för event de ville ha. Utifrån det växte en idé fram om att skapa en plattform där ungas röster får höras,och sociala och politiska frågor kan lyftas utifrån olika perspektiv. 

- Det är på tiden att ställa viktiga frågor och att få riktiga svar, säger Nivin Dirawi, deltagare Erikshjälpen Framtidsverkstad och Ramiza Ramantanoić fortsätter:

- Vi vill att alla förstår varandra och att alla får sin röst hörd. 

Den 26 juli spelas första avsnittet av ”Vi hör er” in. Avsnittet kommer att handla om utanförskap och ungdomskriminalitet. Gäster är:

  • Jan Björklund (S) Oppositionsråd och ledamot i Beredningen för ett tryggare Helsingborg.
  • Mona, polis i Helsingborg (@mrsmultitask).
  • Dennis Kamara, grundare av klädmärket Santigie. Dennis har tillsammans med barn från Framtidsverkstaden designat t-shirtar med budskap om att man inte ska döma någon baserat på vart hen bor. Dedicated Brand är med och stöttar barnens initiativ och designen är tryckt på Dedicated Brands t-shirtar.
  • Artisten Kevin Jazz som är aktuell med sitt debutalbum “Feminine Dopamine”.

Från början var planen att sända live med publik, men på grund av corona får publiken vara med digitalt och podden spelas in i en mobil podcast-studio som ungdomarna har varit med och byggt och grafitimålat under våren. Ungdomar kan skicka in frågor till gästerna i förväg via Erikshjälpen Framtidsverkstad i Adolfsbergs Instagram, @adolfsbergframtidsverkstad.  

Tid: 26 juli kl. 15 
Plats: Måndagsgatan 6, Erikshjälpen Second Hand Helsingborg

Ansvariga för ”Vi hör dig” är: Minna Alhassani, Nivin Dirawi, Natalia Ramantanoić, Ramiza Ramantanoić, Fadek Chaseb, Abdulsamad Ahmed

För mer information kontakta:
Nadine Flatt, projektledare Erikshjälpen Framtidsverkstad 
070-250 44 98
nadine.flatt@erikshjalpen.se

Om Erikshjälpen
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i 17 länder. Fokus är barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Om Erikshjälpen Framtidsverkstad
I samverkan med lokala aktörer, från både civilsamhälle, kommun, och näringsliv, tar Erikshjälpen Framtidsverkstad initiativ till social mobilisering. Syftet är att motverka utanförskap bland barn, ungdomar och deras föräldrar. Erikshjälpen Framtidsverkstad finansieras av Kvalifonden

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i 17 länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. I Sverige görs även insatser för barns rätt till meningsfull fritid. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, två i Norge samt e-handeln Secondhand.se. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.

Presskontakt

Lena Elf

Lena Elf

Presskontakt Presskommunikatör 070-2870712

Relaterat innehåll

För barnen. Och världen de drömmer om.

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Tillsammans har vi en gemensam vision; En förändrad värld där barns drömmar får liv. Vi arbetar för att stärka och hjälpa barn lokalt och globalt.
Erikshjälpen finns för barnen. Och världen de drömmer om.

Erikshjälpen
Datorgatan 4
561 33 Huskvarna