Gå direkt till innehåll
I Erikshjälpen Framtidsverkstad arbetar Erikshjälpen för jämlika uppväxtvillkor för barn och unga i Sverige. Foto: Åsa Dahlgren
I Erikshjälpen Framtidsverkstad arbetar Erikshjälpen för jämlika uppväxtvillkor för barn och unga i Sverige. Foto: Åsa Dahlgren

Pressmeddelande -

Erikshjälpen kritisk till regeringens införande av familjevecka

Erikshjälpen välkomnar åtgärder från regeringen som underlättar för föräldrar att ta hand om sina barn när skolor och förskolor är stängda. Många barn, inte minst de med särskilda behov, känner oro när till exempel förskoleavdelningar slås samman vid lov och studiedagar. Men vi beklagar att man inte utgår från barnperspektivet i den här reformen och inkluderar alla barn, säger Daniel Grahn, generalsekreterare på Erikshjälpen.

Den nya förmånen innebär att föräldrar ska ha rätt till sex dagars ledighet från arbetet för barn i åldern 4–16 år. Barn som lever i socioekonomisk utsatthet får inte samma möjlighet eftersom förslaget inte utgår från barnen utan från den arbetande föräldern som får högst tre dagar per år sammanlagt för sina barn om man har gemensam vårdnad eller högst sex dagar om man har ensam vårdnad. Föräldrar som deltar i arbetsmarknadspolitiska program eller studerar omfattas alltså inte, vilket är olyckligt.

– Detta riskerar att öka den redan växande ojämlikheten som vi ser mellan olika grupper barn i Sverige. Dagarna borde istället vara knutna till barnen, så att åtgärder kommer alla barn till nytta, säger Erikshjälpens generalsekreterare Daniel Grahn.

Fakta Erikshjälpen Framtidsverkstad
Erikshjälpen har som ett av sina mål att skapa jämlika uppväxtvillkor för barn och arbetar i flera områden med projekt som kallas Erikshjälpen Framtidsverkstad. Där skapas förutsättningar för barn och unga att vara delaktiga i utvecklingen av sina bostadsområden för att göra dem mer inkluderande, trygga och levande. Erikshjälpen Framtidsverkstad drivs i dag i Helsingborg, Uppsala och Motala.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i fem regioner runt om i världen, samt i Sverige. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. I Sverige görs även insatser för barns rätt till meningsfull fritid. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, en i Norge samt e-handeln Secondhand.se. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.

Kontakter

Lena Elf

Lena Elf

Presskontakt Presskommunikatör 070-2870712

Relaterat innehåll

För barnen. Och världen de drömmer om.

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Tillsammans har vi en gemensam vision; En förändrad värld där barns drömmar får liv. Vi arbetar för att stärka och hjälpa barn lokalt och globalt.
Erikshjälpen finns för barnen. Och världen de drömmer om.

Erikshjälpen
Datorgatan 4
561 33 Huskvarna