Gå direkt till innehåll
Barns oro kan minska genom att de får att kommunciera via videosamtal med sina intagna föräldrar.
Barns oro kan minska genom att de får att kommunciera via videosamtal med sina intagna föräldrar.

Pressmeddelande -

Erikshjälpen och Räddningsmissionen välkomnar videosamtal i häkten

Barnrättsorganisationer välkomnar Kriminalvårdens beslut om att införa möjligheten för barn till intagna att ha kontakt med sin förälder via videosamtal. Att arbeta förebyggande mot dessa barn ger långsiktiga effekter såsom minskad psykisk ohälsa, utanförskap och kriminalitet.

- Många barn med frihetsberövade föräldrar är vana att kunna ha kontakt och träffa sina föräldrar. För små barn är tid ett svårt begrepp och desto längre Corona-pandemin pågår desto längre upplever barnen distans till sin förälder, säger Birgitta Johansson, programchef Sverige Erikshjälpen.

Möjligheten till digitalt umgänge mellan barn och intagen förälder har blivit än mer viktig och aktualiserad under nuvarande situation med Covid19, då det rådande besöksförbudet som Kriminalvården infört innebär att barns rättigheter utifrån barnkonventionen kränks när de inte kan träffa sin förälder. Fysiska möten kan såklart inte ersättas helt med digitala, men det inger ändå trygghet för barnen att veta att deras föräldrar är friska och i säkerhet.

- För många av dessa barn innebär denna nya möjlighet minskad påfrestning och oro. Nu hoppas vi på att detta är något som kan bli permanent inom kriminalvården och få fortsätta även efter att pandemin är över, säger Line Fuchs, verksamhetschef för Solrosen inom Räddningsmissionen.

För mer information:

Cecilia Boij, opinions- och kommunikationsstrateg Erikshjälpen
Mobil: 0730-22 24 69/ mejl:cecilia.boij@erikshjalpen.se

Katerina Ingenlath, Kommunikations- och insamlingschef Räddningsmissionen
Mobil: 0721-45 42 97, mejl:katerina.ingenlath@raddningsmissionen.se

Ämnen

Kategorier


Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i 17 länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. I Sverige görs även insatser för barns rätt till meningsfull fritid. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, två i Norge samt e-handeln Secondhand.se. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.

Presskontakt

Annica Ekberg

Annica Ekberg

Presskontakt Kommunikation- och insamlingschef 070- 211 15 45
Sofia Denzler

Sofia Denzler

Presskontakt Kommunikatör 072-239 77 00

För barnen. Och världen de drömmer om.

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Tillsammans har vi en gemensam vision; En förändrad värld där barns drömmar får liv. Vi arbetar för att stärka och hjälpa barn lokalt och globalt.
Erikshjälpen finns för barnen. Och världen de drömmer om.

Erikshjälpen
Datorgatan 4
561 33 Huskvarna