Gå direkt till innehåll
Maria, Kajura och Natalia - tre hjältar hos Erikshjälpens partnerorganisationer som kämpar för att ge barn trygghet i coronakrisen.
Maria, Kajura och Natalia - tre hjältar hos Erikshjälpens partnerorganisationer som kämpar för att ge barn trygghet i coronakrisen.

Pressmeddelande -

Erikshjälpen uppmanar – ge superkraft till krisens hjältar

Barnrättsorganisationen Erikshjälpen ser med stor oro på hur barn drabbas hårt av effekterna från coronaviruset. I nya insamlingskampanjen ”Ge superkraft till krisens hjältar” hyllas lokala medarbetare runt om i världen som gör allt för att ge barn i utsatthet fortsatt trygghet, skydd, hälsa och utbildning. Erikshjälpen uppmanar till att swisha superkraft så att dessa hjältar kan finnas där nu när barnen behöver dem som allra mest.

– Coronaviruset har på kort tid lamslagit hela vår värld och det drabbar de redan utsatta allra hårdast. Och bland dem finns, som alltid, barnen. Barn som nu när skolor är stängda riskeras att giftas bort, utnyttjas för barnarbete eller sexuella tjänster och som i många fall får gå och lägga sig hungriga. I denna kampanj vill vi göra vad vi kan för att hylla våra lokala medarbetare som gör allt för att hjälpa barn i utsatthet trots svåra omständigheter och vi vill lyfta de utmaningar barn möter nu, säger Annica Ekberg, kommunikations- och insamlingschef på Erikshjälpen.

I alla länder där Erikshjälpen verkar har olika restriktioner införts på grund av coronakrisen. I många länder råder utegångsförbud och skolorna är stängda. Det gör att den ordinarie verksamheten är svår att bedriva.

– Våra medarbetare ute i världen och i Sverige har snabbt fått ställa om och iklär sig nu rollen som superhjältar med ett enda uppdrag: att på nya sätt komma till räddning för de barn som behöver dem som allra mest, säger Annica Ekberg.

Det är hjältar som Maria, som varje dag ringer till varenda familj i den romska bosättningen i Rumänien för att inte släppa taget om barnen. Som Natalia, som ställer nybakat bröd utanför hungriga familjers dörrar i Moldavien. Som Kajura, som eftersom det nu är förbjudet att köra bil i Uganda istället tar motorcykeln till fattiga byar på landsbygden för att sprida livsviktig kunskap om hur man skyddar sig mot viruset. Som gör allt de kan och lite till.

Kampanjen pågår 14 april till sista maj och är framtagen internt. Under kampanjen kommer olika lokala medarbetare genom egeninspelade filmer lyfta barnens verklighet i krisen, sin arbetssituation och hur de har ställt om sitt dagliga jobb till akuta humanitära insatser.

För mer info, kontakta:

Cecilia Boij, opinions- och kommunikationsstrateg Erikshjälpen
cecilia.boij@erikshjalpen.se
0730 222 469

Ämnen


Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i 17 länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. I Sverige görs även insatser för barns rätt till meningsfull fritid. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, två i Norge samt e-handeln Secondhand.se. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.

Presskontakt

Cecilia Boij

Cecilia Boij

Presskontakt Opinions- och kommunikationsstrateg 073-022 24 69

Relaterat material

Relaterade nyheter

För barnen. Och världen de drömmer om.

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Tillsammans har vi en gemensam vision; En förändrad värld där barns drömmar får liv. Lokalt och globalt arbetar vi för att stärka och hjälpa barn. Överskottet från second hand-verksamheten bidrar, tillsammans med generösa gåvor, till att möjliggöra våra insatser för att barn ska få gå i skolan, må bra och vara trygga. Arbetsträningen i våra second hand-butiker föder också framtidstro för barn med föräldrar som står utanför arbetsmarknaden och den cirkulära försäljningen ger klimathopp för kommande generationer. Erikshjälpen finns för barnen. Och världen de drömmer om.

Erikshjälpen
Datorgatan 4
561 33 Huskvarna