Gå direkt till innehåll
Omkring 60 000 barn lever under miserabla förhållanden i Kachin och norra Shanstaten i Myanmar.
Omkring 60 000 barn lever under miserabla förhållanden i Kachin och norra Shanstaten i Myanmar.

Pressmeddelande -

Erikshjälpen varnar i rapport för barns katastrofala situation i norra Myanmar

Barnrättsorganisationen Erikshjälpen, tillsammans med lokala organisationer i Myanmar, varnar i en ny rapport ”Children under threat” för barnens allvarliga situation i Kachin och norra Shanstaten i Myanmar. Barnen vittnar om att de blir utsatta för våld, sexuell exploatering, diskriminering och barnarbete. Mer än en fjärdedel av barnen känner hopplöshet.

-Den här situationen har pågått i nio år nu. Vi får ta del av hur barns rättigheter gång på gång kränks. Barn som är osynliga för omvärlden. Covid19 har dessutom ytterligare förvärrat hälsosituationen. Ju längre detta pågår desto mer signalerar vi till dessa barn att det inte finns något hopp om förändring, säger Peter Toftgård, programchef internationellt Erikshjälpen.

Sedan 2011 har det pågått en väpnad konflikt i Kachin och norra Shanstaten i Myanmar. Detta har fördrivit 120 000 personer från sina hem. Barn är hårdast drabbade av konflikten. Erikshjälpen arbetar tillsammans med lokala organisationer i Myanmar sedan 2013 och har gjort en kartläggning för att undersöka barnens situation. Rapporten ”Children under threat” utgår ifrån en intervjuundersökning, där det ingått 703 personer, varav 56 procent var barn. En av killarna som deltagit i intervjustudien säger:

”Vi känner till våra rättigheter. Men, i verkligheten har vi inga rättigheter, så det är fler och fler vuxna och barn som blir besvikna.”

Här är några av resultaten från intervjuerna med barn:

  • Barn uppger att de känner sig djupt sorgsna och har ett högt inre lidande. Mer än en fjärdedel av dem känner hopplöshet och 23 procent sa att de känner sig arga ofta och utan kontroll. Cirka en femtedel av dem känner sig värdelösa och inser att det inte finns något som kan lugna dem och de känner sig rädda. 
  • Tjugo procent av barnen uppgav att de inte uttrycker sina känslor för sin familj och andra vuxna. En tredjedel av barnen kan inte hantera sina problem utan att skada sig själva. I flera flyktingläger berättade barn att deras föräldrar missbrukar droger eller alkohol, vilket gör förhållandet hemma mycket svårt.
  • Våld mot barn i hemmet och i offentlig miljö av föräldrar eller andra vuxna är en mycket vanlig praxis som erkänns och på något sätt "normaliserats". I vissa fall kan våldet övergå till tortyr mot barnen. Barnen uppger även att narkotikamissbrukares beteende utgör en stor risk och osäkerhet för dem. Barn som rör sig utanför lägren blir ofta utnyttjade i barnarbete och pojkar berättar att de är rädda för att tvångsrekryteras till militären.
  • Flickor talar öppet om de sexuella trakasserier de utsätts för och uttrycker hur sexuella övergrepp övergår i en känsla av skam. Detta leder ofta till social isolering, vilket påverkar deras delaktighet och självkänsla negativt. Det finns flera fall av flickor som våldtagits systematiskt i hemmiljön. Människohandel av flickor till Kina rapporteras också.

Den här situationen berör omkring 60 000 barn. I rapporten föreslås en rad åtgärder för att skydda dem och ge dem den trygghet de har rätt till. I de här lägren behövs insatser utifrån ett familjebaserat tillvägagångssätt. Särskilda insatser för att avnormalisera våld mot barn, se till flickor och pojkars olika risker och minska den utbredda narkotikaanvändningen är av stor betydelse för en förändring. En förutsättning för att kunna göra dessa åtgärder är att humanitära organisationer får större möjlighet till tillträde att arbeta i dessa områden.

-Vi på Erikshjälpen vill särskilt lyfta vikten av att lyssna till barnens röster och inkludera dem och göra dem delaktiga i beslut som berör deras behov, situation och intressen, säger Peter Toftgård, programchef internationellt Erikshjälpen.

Här finns rapporten att läsa i helhet: Children under threat

För mer information eller intervjuer:
Cecilia Boij, opinions-och kommunikationsstrateg
cecilia.boij@erikshjalpen.se/ 0730-22 24 69

Ämnen

Kategorier


Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i 17 länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. I Sverige görs även insatser för barns rätt till meningsfull fritid. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, två i Norge samt e-handeln Secondhand.se. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.

Presskontakt

Lena Elf

Lena Elf

Presskontakt Presskommunikatör 070-2870712

För barnen. Och världen de drömmer om.

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Tillsammans har vi en gemensam vision; En förändrad värld där barns drömmar får liv. Vi arbetar för att stärka och hjälpa barn lokalt och globalt.
Erikshjälpen finns för barnen. Och världen de drömmer om.

Erikshjälpen
Datorgatan 4
561 33 Huskvarna