Gå direkt till innehåll
Familjer drabbade av torkan får mat och vatten

Pressmeddelande -

Familjer drabbade av torkan får mat och vatten

Efter att second hand-butikerna skänkte sina dagskassor till hjälp för svältdrabbade i Östafrika är insatserna igång. 2200 hushåll får ökad tillgång till mat och vatten och 100 ammande mödrar får näringstillskott.

Det är två insatser som påbörjas denna månad och fler insatser är på gång.

På grund av den allt mer akuta situationen i östra Afrika valde ett 50-tal av Erikshjälpen Second Hands butiker att lördagen den 1 april skänka sina dagskassor till insatser för människor som drabbats av torkan. Totalt resulterade dagskassorna i drygt 2 miljoner.

Erikshjälpen finns, genom samarbetspartners, sedan tidigare på flera platser i de drabbade områdena i Kenya och Sydsudan och trappar nu upp insatserna. Flera församlingar och föreningar som Erikshjälpen Second Hand driver butiker tillsammans med stöttar också ytterligare insatser.

Ämnen

Kategorier


Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i ett 20-tal länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Insatser görs också för utsatta barn i Sverige. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, samt en i Norge. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.

Kontakter

Lena Elf

Lena Elf

Presskontakt Presskommunikatör 070-2870712

Relaterat innehåll

För barnen. Och världen de drömmer om.

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Tillsammans har vi en gemensam vision; En förändrad värld där barns drömmar får liv. Vi arbetar för att stärka och hjälpa barn lokalt och globalt.
Erikshjälpen finns för barnen. Och världen de drömmer om.

Erikshjälpen
Datorgatan 4
561 33 Huskvarna