Skip to main content

Föreningar kan få fondmedel för att förebygga utanförskap

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2020 10:21 CET

Nu kan barn- och ungdomsföreningar i Kungsbacka kommun ansöka om pengar ur Erikshjälpens Kungsbackafond. Fondens syfte är att hjälpa föreningar göra mer för de barn som av olika anledningar inte har tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter.

Föreningsliv och gemenskapsfrämjande fritidsaktiviteter motverkar utanförskap och rustar barn för framtiden. För barn och ungdomar som lever i utsatthet kan bra fritidsaktiviteter med trygga ledare vara speciellt betydelsefulla – men också svårare att få tillgång till på grund av ekonomiska eller sociala skäl.

Erikshjälpens Kungsbackafond vill ge ett extra stöd till verksamheter som främjar inkludering och möjliggör fritidsaktiviteter för barn som har extra stort behov. Det kan handla om att till exempel ordna prova på-dagar, köpa in utrustning som barn kan låna gratis eller att starta en ny typ av aktivitet inom föreningen.

Fonden är ett samarbete mellan Erikshjälpen och Kungsbacka kommun. Alla föreningar som bidrar till att skapa goda uppväxt- och levnadsvillkor för barn och ungdomar i Kungsbacka kommun kan ansöka om medel, via Erikshjälpens hemsida.

Kontakt
Erik Mjönes, programkoordinator Sverige
0725 218 844
erik.mjones@erikshjalpen.se

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i 17 länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. I Sverige görs även insatser för barns rätt till meningsfull fritid. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, två i Norge samt e-handeln Secondhand.se. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.