Skip to main content

Nytt rekord när Erikshjälpen Second Hand skänkte dagskassor till Världens Barn

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2017 14:55 CEST

Drygt 2,7 miljoner kronor. Så mycket sålde Erikshjälpen Second Hands butiker varor för i lördags – och varje krona går till Världens Barn.

– Världens Barns dagskassedag är en årlig höjdpunkt för våra butiker. Och det är med stolthet, ödmjukhet och kärlek som jag tackar alla kunder som genom sina inköp i butikerna gjort skillnad för dem som behöver det mest, säger Tomas Bjöersdorff, verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand.

Under lördagen den 7 oktober skänkte Erikshjälpens 62 butiker sina dagskassor till Världens Barn-insamlingen. Det blev nytt rekord, 2 769 675 kronor. 2016 blev de sammanlagda dagskassorna 2 700 756 kronor som överlämnades till Världens Barn.

Erikshjälpen är en av de organisationer som är med i Världens Barn-samarbetet och de pengar som Erikshjälpen i år får från kampanjen kommer användas till ett projekt med flyttbara skolor i Bangladesh. De svårtillgängliga öarna i Jamuna-deltat i landets nordvästra del präglas av speciella naturförhållanden: öarna består av sand och vissa av dem kan, på grund av det strömmande vattnet i floden, helt eroderas på några år. På öarna finns knappt någon samhällsservice och området är mycket eftersatt när det gäller utbildning. Men tack vare Erikshjälpens samarbetspartner Friendship, som utvecklat skolbyggnader som snabbt kan monteras ned och byggas upp på en ny plats, får fler barn chans att gå i skolan.

Kontakt:

Tomas Bjöersdorff, verkställande chef Erikshjälpen Second Hand
0702 744 140
tomas.bjoersdorff@erikshjalpen.se

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, samt en i Norge. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i ett 20-tal länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. I Sverige görs även insatser för barns rätt till meningsfull fritid. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera