Gå direkt till innehåll
Rafiki lanserar e-lektioner som tar världen till klassrummet

Pressmeddelande -

Rafiki lanserar e-lektioner som tar världen till klassrummet

I en tid av social distansering vill Rafiki minska avståndet mellan barn i olika länder. Nu lanseras e-lektioner som bjuder in världen i klassrummet. Genom bilder, filmer och barns egna berättelser får svenska skolelever i låg- och mellanstadiet lära sig mer om barnkonventionen och de globala målen.

Arbetet med e-lektioner började hösten 2019 för att nå ännu fler pedagoger och elever runt om i Sverige.

– Med den nuvarande situationen känns lektionerna än mer aktuella och rätt i tiden. Genom denna utveckling av Rafiki kan ännu fler barn få utbildning om barns rättigheter och verktyg för att vara med och skapa förändring, säger Birgitta Johansson, programchef på barnrättsorganisationen Erikshjälpen.

– Rättighets- och värdegrundsfrågor är en viktig del av IM:s arbete och i en tid då barnkonventionen just blivit lag i Sverige känns det extra angeläget att vara med och stötta arbetet med e-lektioner för kommande generationers fortsatta arbete med global utveckling, säger Annika Thelin, regionchef på IM, Individuell Människohjälp.

Rafiki nådde under 2019 ut till 60 000 elever och 7 500 pedagoger laddade ner materialet. Detta främst genom klassrumsbesök, fortbildning av pedagoger, Rafikis digitala närvaro och Rafikis tidning. Med de nya e-lektionerna hoppas Rafiki att fler runt om i Sverige ska få nytta av materialet om bars rättigheter, värdegrundsfrågor och de globala målen.

– Med Rafiki ska det vara enkelt för pedagoger att integrera global utveckling och barns lika rättigheter i den dagliga undervisningen. Oavsett vilken förkunskap pedagogen har i ämnet sedan tidigare. Till varje lektion finns därför lärarinstruktioner, kopplingar till läroplan och länkar för den som vill läsa på, säger Andreas Hallman, kommunikatör Rafiki.

Lektionerna är också skalbara och kan anpassas efter elevernas behov och intressen. Pedagogen kan plocka ut övningar ur lektionerna eller använda lektionen i sin helhet. De kan användas i klassrummet likväl som för distansstudier och läxor. Fokus ligger på berättelserna från och om barn i olika delar av världen.

– Vi ger barn inblick i andra barns vardag och visar likheter trots olika levnadsvillkor. Det ger barn större förståelse för alla människors lika värde. Det ökar också toleransen för olikheter och viljan att bidra till en positiv utveckling i världen, säger Andreas Hallman, kommunikatör Rafiki.

Kontakt:

Linda Hultberg, kommunikatör Rafiki
hultberg.linda@rafiki.se
036- 330 09 52

Om Rafiki
Rafiki skapar e-lektioner som bjuder in världen i ditt klassrum. I bilder, filmer och barns egna berättelser väver vi in viktiga funderingar kring värdegrundsfrågor, barnkonventionen och globala målen. Lektionerna är anpassade för årskurs 2–6. Rafiki erbjuder också klassrumsbesök, fortbildning för lärare, lektionsmaterial och en tidning. Rafiki startade 1994 och är ett samarbete mellan barnrättsorganisationen Erikshjälpen och IM. www.pedagog.rafiki.se

Om Erikshjälpen
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som arbetar i 16 länder. Ända sedan starten 1946 har barnen stått i centrum. Det var då den svårt blödarsjuke Erik Nilsson som 17-åring grundlade organisationen till förmån för utsatta barn. Erikshjälpens vision är att förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar.

Om IM
Individuell Människohjälp är en svensk biståndsorganisation som bekämpar fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i 15 länder världen över, inklusive Sverige.

Ämnen


Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i 17 länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. I Sverige görs även insatser för barns rätt till meningsfull fritid. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, två i Norge samt e-handeln Secondhand.se. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.

Presskontakt

Sofia Denzler

Sofia Denzler

Presskontakt Kommunikatör 072-239 77 00

Relaterat innehåll

För barnen. Och världen de drömmer om.

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Tillsammans har vi en gemensam vision; En förändrad värld där barns drömmar får liv. Vi arbetar för att stärka och hjälpa barn lokalt och globalt.
Erikshjälpen finns för barnen. Och världen de drömmer om.

Erikshjälpen
Datorgatan 4
561 33 Huskvarna