Gå direkt till innehåll
Cecilia Hjort Attefall, Erikshjälpen, och Johanna Larsson, Skandinaviska Läkarbanken, undertecknar ett nytt avtal som leder till djupare samarbete mellan organisationerna.
Cecilia Hjort Attefall, Erikshjälpen, och Johanna Larsson, Skandinaviska Läkarbanken, undertecknar ett nytt avtal som leder till djupare samarbete mellan organisationerna.

Pressmeddelande -

Tätare samarbete mellan Erikshjälpen och Skandinaviska Läkarbanken

Bättre hälso- och sjukvård till fler barn och mammor – det är ett av målen med ett nytt avtal mellan Erikshjälpen och Skandinaviska Läkarbanken.

– Erikshjälpen har sedan Skandinaviska Läkarbankens start varit en viktig samarbetspartner. Med ett fördjupat samarbete kan båda organisationerna dra nytta av varandras kunskap och kompetens. Vi ser fram emot att få större tillgång till Erikshjälpens kunskap kring att driva projekt, till organisationens effektiva och kunniga administration och inte minst dess eldsjälar! Vår övertygelse är att samarbetet kan hjälpa oss att ge utsatta människor hälso- och sjukvård med bättre kvalitet! säger Johanna Larsson, ordförande för Skandinaviska Läkarbanken.

Nyligen har ett nytt samarbetsavtal mellan barnrättsorganisationen Erikshjälpen och Skandinaviska Läkarbanken undertecknats för att ta ytterligare ett kliv framåt i organisationernas samverkan. Ända sedan starten av Skandinaviska Läkarbanken, SLB, 1990 har det funnits en nära koppling till Erikshjälpen som har varit organisationens huvudfinansiär. Genom ett ännu tätare samarbete vill organisationerna nu skapa ytterligare synergier i de båda organisationernas hälsoinriktade arbete.

Flera goda exempel på denna typ av samverkan finns redan, i både Afrika och Asien. I Turkana i norra Kenya driver Erikshjälpen ett projekt som syftar till att förbättra mödra- och barnhälsovården i distriktet, en del av Kenya som lever i extrem utsatthet och marginalisering. Genom samverkan med Skandinaviska Läkarbanken kan svenska specialister förstärka arbetet för att höja kompetensen hos lokal personal. I Lokichoggio i Turkana-distriktet, där Erikshjälpen och SLB arbetat tillsammans, har andelen förlossningar med utbildad personal närvarande ökat med 9,9 procent. Det bidrar till att färre mammor och barn dör vid eller strax efter förlossningen och insatser som vaccinering och kunskap om barns näringsbehov gör att fler barn får en bra start i livet.

– Jag ser med förväntan fram emot ett fördjupat samarbete med Skandinaviska Läkarbanken! Det finns en sådan kraft i allt det engagemang från kunnig sjukvårdspersonal som ryms inom Läkarbankens arbete. Jag är övertygad om att en ökad närhet kommer att betyda mycket också för Erikshjälpens utveckling. Barns hälsa är ju ett av våra prioriterade områden, säger Cecilia Hjorth Attefall.

Fakta Skandinaviska Läkarbanken
Skandinaviska Läkarbanken är en ideell organisation vars målsättning är att utifrån en kristen livssyn arbeta för att människor i låginkomstländer skall ha tillgång till hälso- och sjukvård.

Skandinaviska Läkarbanken skickar ut läkare och specialistsjuksköterskor till olika sjukhus i länder som Tanzania, Zambia, Kenya, Etiopien och Centralafrikanska Republiken.

De läkare och sjuksköterskor som skickas ut arbetar frivilligt som volontärer, ingen lön betalas ut men kostnader täcks.

Kontakt:

Peter Toftgård, programchef Erikshjälpen
0703 043 183
peter.toftgard@eriksdevelopment.org

Johanna Larsson, ordförande Skandinaviska Läkarbanken
0733-100653
Johanna.jkpg@hotmail.com

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i ett 20-tal länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Insatser görs också för utsatta barn i Sverige. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, samt en i Norge. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.

Kontakter

Lena Elf

Lena Elf

Presskontakt Presskommunikatör 070-2870712

För barnen. Och världen de drömmer om.

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Tillsammans har vi en gemensam vision; En förändrad värld där barns drömmar får liv. Vi arbetar för att stärka och hjälpa barn lokalt och globalt.
Erikshjälpen finns för barnen. Och världen de drömmer om.

Erikshjälpen
Datorgatan 4
561 33 Huskvarna