Pressmeddelande -

Erlandsson Bygg tar hem två viktiga ramavtal

Erlandsson Bygg i Stockholm tecknar ramavtal med fastighets-bolagen Fastighets AB Förvaltaren och Stockholmshem

Erlandsson Bygg i Stockholm tecknar ramavtal för Byggservice med Fastighets AB Förvaltaren som är Sundbyberg Stads eget fastighetsbolag. Bolaget förvaltar 6900 lägenheter och 700 lokaler i Sundbyberg. Andra bolag som är kopplade till Sundbyberg Stads ägarstruktur har också möjlighet till avrop under avtalstiden. Ramavtalet träder i kraft i september och löper under ett år med möjlighet till upp till tre års förlängning. Erlandsson Bygg har ett långvarigt samarbete med Fastighets AB Förvaltaren och är mycket glada för det förnyade förtroendet.

Stockholmshem är landets största bostadsföretag med 27000 lägenheter och 3000 lokaler. Nu tecknar Erlandsson Bygg i Stockholm avtal för avrop av tomställningsarbeten i distrikt sydväst och blir även Distriktentreprenör i samma område. Distriktsentreprenör omfattar utöver tomställningsarbetena alla övriga förekommande fastighetsarbeten som reparationer på grund av vattenskador och arbeten med kvarboende hyresgäster. Ramavtalet löper över två år med möjlighet till förlängning under ytterligare två år.

Upphandlingsformen för Distriktsentreprenör är ny för Stockholmshem och är under utvärdering de närmsta två åren. Det känns jättepositivt och spännande att utveckla den nya formen av samarbete tillsammans med Stockholmshem säger Jesper Brodén, Byggservicechef på Erlandsson Bygg i Stockholm.

Kontaktperson:
Jesper Brodén
08-799 90 90

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • ramavtal
  • byggservice
  • fastighets ab förvaltaren
  • sundbyberg
  • stockholmshem
  • erlandsson bygg i stockholm

Regioner

  • Stockholm

Byggmästaren Karl-Erik Erlandsson startade byggverksamheten på 1950-talet i Kungsbacka och företaget ägs fortfarande av familjen Erlandsson. Erlandsson Bygg i Stockholm ingår i koncernen Erlandsson Holding AB. Erlandsson Bygg koncernen budgeterar en omsättning på ca 5,6 miljarder kr år 2019 och är totalt 1300 medarbetare, inklusive dess systerbolag.