Pressmeddelande -

Ernst & Young anställer över 100 nya medarbetare

Ernst & Young planerar att anställa 100 nya medarbetare under 2010. En ökad efterfrågan av företagets tjänster och ett strategiskt medvetet val ligger bakom rekryteringarna.

Det är över 100 nyutexaminerade studenter, erfarna revisorer och konsulter som under året kommer att börja arbeta på revisionsföretaget Ernst & Young AB.

– Vi har en stabil verksamhet – mycket tack vare vårt arbete med att anpassa vårt tjänsteutbud och att stärka vår branschkompetens under en tuff tid. Men för oss är det också en strategisk fråga att kontinuerligt rekrytera och fylla på med rätt kompetens. Konjunkturcykler kommer och går. Det är viktigt att tänka långsiktigt och rusta för framtiden i såväl hög- som lågkonjunktur, säger Jan Birgerson, vd för Ernst & Young AB.

Attraktiv arbetsgivare
Under 2009 utsåg Sveriges ekonomistudenter Ernst & Young som landets mest attraktiva arbetsgivare bland revisionsföretag och den tredje mest attraktiva arbetsgivaren i hela landet.

– Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar hårt för att bygga en tilltalande företagskultur och vi investerar i våra medarbetare – både när det gäller utbildning och företagsanda. Jag tror det är så vi vinner kampen om de mest kvalificerade talangerna. Det blir en god cirkel – duktiga och kvalificerade medarbetare leder till högt anseende och ökad efterfrågan på våra tjänster vilket i sin tur gör att vi växer och kan anställa fler medarbetare, avslutar Jan Birgerson. 

Kontaktpersoner
Teresa Palmquist, marknads- och informationsdirektör, tfn 08-520 590 46, 070-318 90 46, teresa.palmquist@se.ey.com

Om Ernst & Young
Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 144 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential.
www.ey.com/se
Ernst & Young AB ingår i det globala Ernst & Young-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.

 

Ämnen

  • Utnämningar

Kategorier

  • konsult
  • revisor
  • nyutexaminerad
  • nyanställningar