Pressmeddelande -

Företagsbedrägerier ökar under kristider

Korruption och företagsbedrägerier ökar under kristider. Det visar en ny rapport från Ernst & Young. I Sverige uppger närmare en tredjedel av de tillfrågade företagen att de upplevt oegentligheter de senaste två åren.

I Ernst & Young Global Fraud Survey intervjuas 1 400 beslutsfattare på storföretag i 36 länder om deras uppfattning om bedrägeri. Resultatet visar att oegentligheterna har ökat – i vissa regioner markant. I Västeuropa svarar hela 21 procent att de drabbats av bedrägerier, att jämföra med 10 procent 2008. För Latinamerika och Mellanöstern/Afrika är siffran 21 respektive 18 procent.  I Sverige uppger 32 procent att det förekommit oegentligheter på företaget.

– Pressen på chefer är otroligt hög. De ska hantera konjunkturens effekter och samtidigt nå de finansiella målen. Det är en av anledningarna till att korruption och bedrägerier ökar. I tuffa tider är det också vanligt med förvärv, omorganisationer och personaluppsägningar. Det ökar risken för att policys inte efterlevs och att luckor uppstår i den interna kontrollen, säger Kenneth Johansson, Executive director, Fraud investigation & dispute services, på Ernst & Young.

Styrelsemedlemmar oroas för skadestånd
Rapporten visar också att respondenterna upplever att deras styrelser och revisionskommittéer i allt högre utsträckning är mer oroliga för det personliga skadeståndsansvaret som kan drabba dem. Ändå är det få företag som arbetar aktivt med förebyggande åtgärder för att förhindra brott.

– Med tanken på den utveckling vi ser är det alarmerande att så få företag arbetar med att förhindra ekonomiska oegentligheter. Styrelser borde vara mer aktiva och ställa mer krav på återrapportering om hur det egna bolaget arbetar med preventivt arbete, intern säkerhet och kontroll när det gäller korruption och oegentligheter, säger Kenneth Johansson och fortsätter:

– Även svenska styrelser måste lyfta dessa frågor, för korruption förekommer även här! Vår erfarenhet visar att det är lika vanligt med exempelvis förskingring i svenska företag som i utländska men här har företag och organisationer en viss ovilja att bygga in kontroller i verksamheten – de vill "lita" på sina medarbetare.

Kontaktpersoner
Kenneth Johansson, Executive director, 08-520 596 20, 070-318 96 20, kenneth.johansson@se.ey.com
Jenny Rodin, pressansvarig, Ernst & Young, tfn 08-520 590 43, 070-318 90 43, jenny.rodin@se.ey.com

Om Ernst & Young
Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 144 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se. Ernst & Young AB ingår i det globala Ernst & Young-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • korruption
  • bedrägeri

Relaterat innehåll