Pressmeddelande -

Korruption - växande problem för svenska företagsledare


Vart femte internationella storföretag säger sig ha upplevt mutor eller korruption under de senaste två åren och fler än var tredje internationell företagsledare upplever att korruptionen i den egna branschen har ökat. Samtidigt är företagens kunskaper kring regelverk och antikorruptionslagstiftning bristfälliga. Det visar Ernst & Youngs undersökning Corruption or compliance: the 10th global fraud survey.
Hela 20 procent av de svenska respondenterna uppger att de har upplevt en incident med muta. Bland våra kunder har vi märkt att problemen växer. Samtidigt har vi idag effektiva metoder som arbetar förebyggande, säger Kristina Sjödin, ansvarig för FIDS (Fraud Investigation & Dispute Services) på Ernst & Young.

Ernst & Youngs undersökning visar att medvetenheten kring korruption och mutor är stor hos de svenska internationella bolagen. Svenska företag ser också väsentliga risker med att bli anklagade för korruption. Över hälften av de tillfrågade menar att företaget riskerar att bli utestängda från marknaden och att tillväxten hämmas. Över 70 procent av de svenska företagen ser ökad utbildning, och en så kallad whistleblower-funktion, som ett effektivt sätt att förebygga korruption.

Den interna medvetenheten kring det växande problemet korruption kontrasterar mot den låga kunskap som flera av de tillfrågade företagen har i frågor rörande olika länders antikorruptionslagstiftning.

Exempelvis uppger hela två tredjedelar av de tillfrågade företagsledarna att de inte har någon kunskap kring den 30-år gamla antikorruptionslagstiftningen Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). En lagstiftning som i det närmaste blivit en internationell standard.

- Ett svenskt företag som står inför en internationell satsning ska veta att det kliver in i en miljö där lagstiftning och regelverk hårdnar och där det internationella samarbetet är stort. Dålig kunskap om gällande lagstiftning kan bli ytterst kostsamt för företaget, Bryter man mot FCPA kan det i värsta fall sluta med fängelse, säger Ingegerd Ek f.d åklagare på Ekobrottsmyndigheten och nu verksam inom FIDS.

Inför 10th global fraud survey har 1 186 telefonintervjuer genomförts med ledande befattningshavare i stora internationella organisationer i totalt 33 länder. Intervjuerna genomfördes under perioden november 2007 till februari 2008.

Om FIDS
FIDS är ett expertteam bestående av revisorer, jurister och it-experter med gedigen kunskap att utreda och förebygga kostsamma oegentligheter inom företag. Vid frågor vänligen kontakta Kristina Sjödin +46 70 318 91 90

Om Ernst & Young
Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 130 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential.

Ernst & Young AB ingår i det globala Ernst & Young-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.

 

 

Ämnen

  • Revisions-, skattefrågor