Pressmeddelande -

Svenska storföretags aptit på affärer ökar

Under årets första kvartal genomförde svenska storföretag 33 transaktioner – en ökning med 32 procent från förra kvartalet och med 57 procent jämfört med första kvartalet 2009. Och till skillnad från tidigare sker många av affärerna utanför hemmamarknaderna Norden och Västeuropa. 

Transaktionsaktiviteten fortsätter att öka och på Ernst & Young är man försiktigt optimistiska gällande transaktionsaktiviteten framöver.

– Antalet företagsaffärer kommer att röra sig mot mer normala nivåer under 2010. Dock kan vägen framåt vara något ryckig, säger Pär Ola Hansson, chef för Transaction Advisory Services på Ernst & Young, och fortsätter:

– Det blev lite av en ketchupeffekt under årets första kvartal. Många av affärerna som annonserades under 2009 har nu realiserats, men annonserad pipeline för kommande affärer är tämligen svag.

Storförvärv och affärer på nya marknader ökar
Kvartalsstudien Corporate Transaction Trends – Transactions by large Swedish companies kartlägger förvärv och försäljningar som genomförts av de omkring 100 största svenska företagen. Det första kvartalet 2010 är det andra i rad där transaktionsaktiviteten ökar och perioden kännetecknas av att fler storaffärer genomförts. Bland annat slutfördes de fyra stora avyttringarna i samband med
avregleringen av den svenska Apoteksmarknaden, Vattenfall genomförde två större avyttringar på den tyska marknaden och Ericsson förvärvade Nortels nordamerikanska GSM-verksamhet. Utmärkande för kvartalet är också att andelen förvärv i Norden och Västeuropa inte är i majoritet – fler företag tittar på marknader som USA, Östeuropa och Asien för förvärv.

–  Den geografiska trenden att svenska storföretag gör fler förvärv på nya marknader kommer sannolikt att fortsätta i takt med att fler branscher blir allt mer globala, säger Pär Ola Hansson.

Studien visar vidare att:

  • bygg- och tillverkningsindustrin stod för 36 procent av alla företagstransaktioner och var därmed den mest aktiva sektorn, följd av Telekom, Media och IT, 18 procent.
  • 42 procent av alla förvärv och 45 procent av alla avyttringar skedde i Norden. Antalet förvärv på den amerikanska marknaden ökade från 5 procent under Q4 2009 till 21 procent under Q1 2010. På den östeuropeiska marknaden ökade aktiviteten från 11 till 21 procent.

Kontaktpersoner
Pär-Ola Hansson, partner och affärsområdeschef, Transaction Advisory Services,
Ernst & Young, par-ola.hansson@se.ey.com, 08-520 596 77, 070-318 96 77.
Jenny Rodin, pressansvarig, Ernst & Young, jenny.rodin@se.ey.com, 08-520 590 43.

Om Ernst & Young
Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 144 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se
Ernst & Young AB ingår i det globala Ernst & Young-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • företagsförsäljning
  • företagsköp
  • företagsförvärv
  • transaktioner