Skip to main content

Ersta sjukhus, en del av Ersta diakoni, utvecklar digifysisk hälso- och sjukvård i samarbete med hälsoteknikbolaget Doctrin

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2020 15:00 CET

Ersta sjukhus, Fjällgatan. Foto: Lasse Olsson

Ersta diakoni, Sveriges största aktör inom idéburen vård och omsorg, inleder genom Ersta sjukhus ett samarbete med hälsoteknikbolaget Doctrin för att ta ett helhetsgrepp kring digitaliseringen av sina verksamheter. Genom att tillsammans vidareutveckla och införa Doctrins plattform kommer Ersta sjukhus kunna erbjuda sina patienter en lättillgänglig digital ingång för olika ärenden.

I linje med Erstas värdegrund och personcentrerade arbetssätt är syftet med digitaliseringen i första hand att öka tillgängligheten. Dessutom att skapa en mer sammanhållen vårdkedja genom att förbättra integrationen mellan olika delar av specialistsjukvården samt mellan primär- och specialistsjukvård.

“Vi tar nu ett helhetsgrepp kring digitaliseringen för att öka tillgängligheten för våra patienter och underlätta för våra medarbetare. Primärvården har under de senaste åren haft en rekord snabb utveckling inom digital vård. Som ett av de största specialistsjukhusen utanför storsjukhusen ser vi fram emot att tillsammans med Doctrin utveckla vårt digifysiska erbjudande, säger Jan-Åke Zetterström, chef Ersta sjukhus.

I en första fas kommer Medicinkliniken implementera den digitala plattformen, för att sedan rulla ut lösningen i hela verksamheten under 2020 och 2021.

“Doctrin delar vår vision kring vad som krävs för att skapa en mer sammanhållen och långsiktigt hållbar vård där människan står i centrum. Deras medicinska innehåll samt erfarenhet av att bedriva förändringsarbete genom digitalisering med förståelse för de särskilda krav som måste tas hänsyn till inom hälso- och sjukvården gjorde att vi valde dem som samarbetspartner, säger Jan-Åke Zetterström, Chef Ersta sjukhus.”

“Vi är så glada över att ingå i detta samarbete med Ersta sjukhus, som delar vår syn på hur digitalisering kan bidra till en bättre hälso- och sjukvård. Detta är ett viktigt steg på väg till en mer sammanhållen vård med patient i centrum, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy, Chefläkare Doctrin.

Vid frågor kontakta Helena Ruhmén, Kommunikations- och Marknadschef Ersta diakoni

Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning; professionellt och icke-vinstsyftande.