Skip to main content

Ersta vårdcentral får högsta betyg av patienter

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2020 10:23 CET

Ersta vårdcentral får högsta betyg i flera dimensioner enligt den senaste Nationella Patientenkäten för primärvård. Bland vårdcentralens patienter känner sig 100 procent respektfullt bemötta oavsett kön, religion och etnisk bakgrund. Drygt 92 procent skulle rekommendera Ersta vårdcentral till en närstående i samma situation.

Ersta vårdcentral öppnade i april 2019 och bedriver husläkarverksamhet enligt avtal med Region Stockholm. Mottagandet har varit positivt sedan starten och hittills har 3 700 patienter valt att lista sig vid vårdcentralen. Nu visar den Nationella Patientenkäten att 100 procent av vårdcentralens patienter känner sig respektfullt bemötta oavsett kön, religion och etnisk bakgrund. Lika många upplever att deras anhöriga har blivit inkluderade i samtal då det varit viktigt. Närmare 98 procent har fått träffa den läkare de önskat och drygt 92 procent skulle rekommendera Ersta vårdcentral till en närstående i samma situation.

 – Vi är otroligt stolta över det fina resultat som vår vårdcentral får och att patienterna ger oss så höga betyg. På vårdcentralen och inom Ersta sjukhus är vår grundfilosofi att arbeta personcentrerat. Resultaten visar att vårt förhållningssätt genomsyras i det dagliga arbetet och ger fler en god vård, säger Helena Löf, Verksamhetschef på Ersta sjukhus.

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar och ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Sedan 2009 deltar samtliga regioner i mätningarna. Utvärdering av primärvården sker vart annat år och samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner. Enkäten har skickats till patienter som besökt en hälso- och vårdcentral under september månad. Svarsperioden var 17 oktober-28 november 2019. Totalt har 100 583 personer, 15 år eller äldre som varit på ett läkarbesök, valt att besvara enkäten.
Läs mer om Nationell Patientenkät här.

För mer information, kontakta:
​Helena Ruhmén, Marknads- och kommunikationschef, 070-484 34 59, helena.ruhmen@erstadiakoni.se

Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning; professionellt och icke-vinstsyftande.