Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

”Vem hjälper mig när mamma är på psyket?”

Detta gäller till exempel när barnet har en förälder som har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller ett missbruk av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Detsamma gäller för barn vars föräldrar plötsligt dör.

Psykiatriska kliniken på Ersta sjukhus arbetar sedan en tid tillbaka med metoden Beardslees familjeintervention, som i korthet går ut på att stärka föräldraskapet och ömsesidigt öppna upp och få svar på frågor och känna hopp inför framtiden. Programmet är evidens- och manualbaserat och avgränsat i antalet träffar.

Solveig Strandberg Eriksson är sjuksköterska och psykoterapeut på psykiatriska kliniken vid Ersta sjukhus och har arbetat med metoden i flera år redan inom Stockholms läns landsting.

Tillsammans med Annemi Skerfving, socionom och doktorand vid Stockholms universitet, håller hon i en halvdags introduktion i vad Beardslees familjeintervention samt den nya lagen innebär.

Tid: Onsdagen den 20 januari 2010, kl. 09:00–12:00

Plats: Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1, Bringsalen

Anmälan: Solveig Strandberg Eriksson, 08-714 62 55,

solveig.strandbergeriksson@erstadiakoni.se

 

Ämnen

Kontakter

Maricka Allensten

Maricka Allensten

Presskontakt Press- och pr-ansvarig 070-355 22 36

Välkommen till Ersta diakoni!

Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning; professionellt och icke-vinstsyftande.