​Luleåstudenter kammade hem storvinsten

Pressmeddelande -

​Luleåstudenter kammade hem storvinsten

Ekosystem kring företag, big data och förbättringar i innovationsprocesser. Det är ämnena för årets vinnande bidrag till uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt. Uppsatserna är skrivna vid Luleå tekniska universitet, Göteborgs universitet och KTH.

Insatser i ekosystem kring företag är ämnet för den vinnande uppsatsen i tävlingen Nytt&Nyttigt. I Thriving in a Business Ecosystem. A study of role and capability alignment belyser Simon Eriksson och Ebba Vidén, Luleå tekniska universitet, vilka centrala aktiviteter som understödjer olika värdeskapande roller i ett sådant ekosystem, och vad som krävs för att aktörernas kapacitet ska kunna utnyttjas till fullo. Förstapristagarna får ett resestipendium på 30 000 kronor.

Andrapriset, ett resestipendium om 20 000 kronor, går till Sofie E A Persson för uppsatsen Big Data within Innovation Processes. A Quantitative Study of Fortune 200 Global Companies, skriven vid Göteborgs universitet. Eriksson undersöker företagens användning av big data för att underlätta marknadsorientering i samband med innovativa processer.

Tredjepriset, ett resestipendium om 15 000 kr, tilldelas Carl-Magnus Lunner och Emelie Worrman från KTH. I uppsatsen Introducing Innovation Readiness Levels. A Framework to Evaluate Innovation Efforts föreslår de ett ramverk för att utvärdera mognadsgraden hos innovationer utifrån affärs-, användar- och teknikperspektiv.

Syftet med Nytt&Nyttigt är att uppmuntra studenter vid svenska universitet och högskolor att skriva uppsatser om innovation, kommersialisering och nyttiggörande. Totalt kom det in 69 bidrag till tävlingen, och de flesta av landets lärosäten finns representerade.

Prisutdelningen ägde rum i samband med en Estradföreläsning 14 mars. Prisutdelare var Magnus Aronsson, ESBRI, och Anne Lidgard, Vinnova. Hela föreläsningen och prisutdelningen filmades och går att se i ESBRITV på Youtube.

Juryn tilldelade även två uppsatser hedersomnämnanden: Business Models for Distributed Cloud. Application of Crowdsourcing for Business Model Development – a Study at Ericsson AB av Marko Ivanovic och Johan Selin, Chalmers, samt Start-ups’ motives, approaches, and opportunities for using Open Innovation. A study of why and how start-ups practice open innovation as a survival approach and long-term business strategy av Carolina Garcés och Tea Mkheidze, Lunds universitet. Samtliga uppsatser är skrivna under läsåret 2017–2018.

Uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt arrangeras av ESBRI och Vinnova sedan 2009. Deadline för nästa omgång är 27 juni 2019.

Läs mer om tävlingen på www.innovationsuppsats.se

En sammanfattningsrapport samt pressbilder på vinnarna kan mejlas.

Kontakta Helene Thorgrimsson, projektledare: innovationsuppsats@esbri.se

Ämnen

 • Utbildning
 • Arbetsliv
 • Ekonomi, finans
 • Vetenskap, teknik
 • Företagande
 • Data, Telekom, IT
 • Undersökningar, rapporter

Taggar

 • stipendium
 • process
 • big data
 • entreprenör
 • ekosystem
 • uppsats
 • student
 • tävling
 • nyttiggörande
 • kommersialisering
 • innovation

ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – grundades på initiativ av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se

Relaterat material