Gå direkt till innehåll
Den nationella introduktionsutbildningen – en bra väg till snabba baskunskaper för arbete inom omvårdnad

Nyhet -

Den nationella introduktionsutbildningen – en bra väg till snabba baskunskaper för arbete inom omvårdnad

När Coronapandemin slog till blev behovet av personal med baskunskap om äldreomsorg och funktionshinderomsorg akut. Eva Furberg är en av många som då ville hjälp till. För att få baskunskaper anmälde hon sig till den digitala intensivkursen som Ersta Sköndal Bräcke högskola tog fram för Socialstyrelsen, och som närmare 3 000 personer har anmält sig till.

För Eva som är egenföretagare drogs fler och fler uppdrag tillbaka när pandemin satte igång. Hon kände genast att hon ville hjälpa till och kontaktade vården. Ganska direkt fick hon ett uppdrag inom omvårdnaden på ett äldreboende, trots att hon inte hade någon kunskap.

– När jag hörde om den nationella introduktionskursen vid en av, de då dagliga, presskonferenserna anmälde jag mig direkt. Jag fick snabbt viktiga kunskaper om bland annat basal hygien, innebörden av kohortvård, hur man spritar, om mikroorganismer och vad som kan hända hos patienter i olika situationer. Det kändes bra att ha gått den, för snabbt blev jag inkastad i det dagliga arbete då många ur personalen på boendet var sjukskrivna, och ganska snart därefter fick vi våra första Covid-19-fall, då behövde jag inte känna mig rädd, säger Eva Furberg.

Eva har tidigare inte arbetat inom vården, men berättar att kursen gav henne en grundläggande och bred kunskap. Hon fick förståelse för vad hon bör titta efter hos patienter och boenden, hur man lyfter människor och mycket annat. Kursen är uppdelad i både rena föreläsningar och filmer med praktiska inslag.

– Jag är så glad att jag fick tillfälle att gå kursen. Den är verkligen jättebra, framförallt för oss som nyanställda, men även som uppfräschning för dem som jobbat en längre tid. Jag kunde känna att jag fått den allra senaste kunskapen på kursen, säger Eva Furberg.

Kursen är helt digital, vilket Eva tycker underlättade, men hon säger att vissa delar kan vara svårt att ta till sig utan att praktisera, som exempelvis förflyttningsteknik, hur man lyfter en människa.

– Jag har lärt mig otroligt mycket efter hand av att vara på plats och utöva det jag lärde mig teoretiskt, men kursen gjorde att jag kände mig mer trygg genom de i mina baskunskaper jag fick lära mig av intensivutbildningen, säger Eva Furberg.

Eva Furberg uppmuntrar andra att anmäla sig och gå kursen för att kunna hoppa in och göra en samhällstjänst i dessa tider.

Det nationella introduktionspaketet togs fram tillsammans med Socialstyrelsen när bristen på personal hos blev stor i samband med Coronapandemin. Internsivkursen riktar sig till både privata och kommunala arbetsgivare för att de ska klara det kommande vårdbehovet inom omsorg, hemtjänst och LSS.

Behöver du som kommun eller organisation utbilda din personal med baskunskap för arbete inom äldre- och funktionshindersomsorg? Tipsa dem om det nationella introduktionspaketet, som består av en utbildning i två delar där Socialstyrelsen tagit fram del ett och Ersta Sköndal Bräcke högskola har tagit fram del två. Läs mer här.

För mer information, kontakta Anette Mimer-Sjöblom.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sara Rystedt

Sara Rystedt

Presskontakt Funktionschef HR och kommunikation 08-555 050 69

Relaterat innehåll

Marie Cederschiöld högskola

Vid Marie Cederschiöld högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Marie Cederschiöld högskola finns i Stockholm och Göteborg. Vårt namn fram till januari 2022 var Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Marie Cederschiöld högskola
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm
Sweden