Gå direkt till innehåll
Hur kan vårdanställda handskas med etiska problem?

Nyhet -

Hur kan vårdanställda handskas med etiska problem?

Anställda i vården möter dagligen många sjuka människor. Det kan väcka starka känslor, som kan vara svåra att hantera. Hur kan man möta och hjälpa anställda att hantera detta? Årets Hamiltonseminarium har temat ”Etikronder – teori och praktik”, och tar sin utgångspunkt i praktisk etisk problembearbetning.

En bra dialog mellan vårdtagare och vårdare är grunden för att en gynnsam relationen mellan dem ska skapas. Men ibland hamnar vårdpersonal i etiska dilemman, vilket inte minst coronapandemin har visat. Forskning visar att regelbundna tillfällen till reflektion över dilemman och svårigheter i arbetet kan minska den etiska stressen.

–Ett dialogiskt förhållningssätt är A och O i vårdmöten. Det underlättar för en själv att bli medveten om var man står i en problematisk situation och det hjälper en att få olika perspektiv på frågan, säger Gunilla Silfverberg, seniorprofessor i vårdetik vid högskolan.

Vid Hamiltonseminariet diskuteras bland annat etiska dilemman, syften med etikronder, samtalsmodeller och sjukhuskyrkans roll. De medverkande under Hamiltonseminariet bidrar med gedigna professionella erfarenheter från olika regioner om olika sätt att praktiskt handskas med etiska problem. Dessutom får vi en inblick i den etiska stress som beslutsfattande om intensivvård under Covid 19 medfört och hur den hanterats genom etikronder.

Läs mer om Hamiltonseminariet, som hålls den 10 september, och anmäl dig här.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sara Rystedt

Sara Rystedt

Presskontakt Funktionschef HR och kommunikation 08-555 050 69
Kristin Kling

Kristin Kling

Presskontakt Kommunikatör 076-608 33 28

Marie Cederschiöld högskola

Vid Marie Cederschiöld högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Marie Cederschiöld högskola finns i Stockholm och Göteborg. Vårt namn fram till januari 2022 var Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Marie Cederschiöld högskola
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm
Sweden