Gå direkt till innehåll
Ny avhandling lyfter kollektiva former av patientdelaktighet i sjukvården

Nyhet -

Ny avhandling lyfter kollektiva former av patientdelaktighet i sjukvården

Patientens delaktighet i sjukvården har på senare tid fått allt större betydelse. Anna Mankell har i sin avhandling studerat olika typer av kollektivt patientdeltagande, och hur det kan bidra till en mer demokratisk sjukvård. På fredag disputerar hon vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Intresset kring patientens delaktighet under de senaste decennierna har främst riktats mot former av delaktighet som riktar sig mot den enskilda individen. I Sverige sker detta både genom utvecklingen mot en mer personcentrerad vård, där vården förväntas utgå från den enskilda patientens behov och erfarenheter, men också genom olika politiska reformer såsom vårdval i primär- och specialistvård, där patienten får en mer konsumentliknande roll.

– Det stora fokuset på patientdelaktighet för den enskilda individen kan både ses som ett tecken på en individualisering och marknadisering av sjukvården. Samtidigt finns en annan sida av patientdelaktighet, som istället skapas genom att patienter samarbetar kollektivt för inflytande och delaktighet. Jag vill i min avhandling lyfta det kollektiva deltagandet, såsom engagemang i patientföreningar och andra civilsamhällesorganisationer, säger Anna Mankell, doktorand vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Anna har undersökt förutsättningarna för patientdeltagande i kollektiva former i en tid då andra mer individuella former för delaktighet står i centrum. I fyra separata studier undersöker hon olika perspektiv av kollektivt engagemang genom civilsamhällesorganisationer, där hon studerar patientföreningar och kooperativa sjukvårdsorganisationer samt gör en bredare analys av litteraturen kring civilsamhället och begreppet marknadisering. Resultaten visar bland annat att en viktig utmaning för kollektiv delaktighet är svårigheten att få patienter att engagera sig, och det i sig hindrar kollektiva former för patientdelaktighet att uppnå sin potential.

– Kollektiv delaktighet kan vara mer krävande än de former av delaktighet som riktas till individuella patienter, men kan istället skapa ett mer långtgående inflytande. Därför bör man ta hänsyn till det vid utformandet av patientdelaktighet, både från civilsamhällets och sjukvårdens sida, säger Anna Mankell.

Sammantaget bidrar avhandlingen med en bättre förståelse för olika typer av patientdeltagande, vilka olika värden dessa variationer bidrar med och hur de fyller olika funktioner i arbetet med att förbättra sjukvården.

För mer information om studien, kontakta Anna Mankell.

Ta del av avhandlingen Collective Patient Participation: Patient Voice and Civil Society Organizations in Healthcare här.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sara Rystedt

Sara Rystedt

Presskontakt Funktionschef HR och kommunikation 08-555 050 69
Kristin Kling

Kristin Kling

Presskontakt Kommunikatör 076-608 33 28

Marie Cederschiöld högskola

Vid Marie Cederschiöld högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Marie Cederschiöld högskola finns i Stockholm och Göteborg. Vårt namn fram till januari 2022 var Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Marie Cederschiöld högskola
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm
Sweden