Skip to main content

Nytt ramavtal för högskolans uppdragsutbildningar

Nyhet   •   Aug 21, 2019 09:07 CEST

Ersta Sköndal Bräcke högskolas uppdragsutbildning har vunnit Stockholms stads upphandling av uppdragsutbildningar för de kommande fyra åren. Högskolan konkurrerade med fyra andra utbildningsanordnare.

– Det är inom de upphandlade områdena vi som högskola har vår styrka, så det känns väldigt bra att vara en av de utbildningsanordnare som får tillfället att vidareutbilda inom Stockholm stad, säger Anette Mimer Sjöblom, enhetschef på uppdragsutbildningsenheten.

Ramavtalet innebär att behov av utbildning, såväl högskole- samt annan utbildning, inom stadsdelsnämnder, äldrenämnd och socialnämnden i Stockholm ska riktas till högskolan. Detta görs både genom utbildningar där man kan erhålla högskolepoäng samt utbildningar utan möjlighet att erhålla högskolepoäng.

De fyra aktuella utbildningsområdena är: äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg samt organisation, ledarskap och kvalitet. Målgruppen för utbildningarna är enligt avtalet medarbetare som är verksamma inom eller på uppdrag åt Stockholms stad alternativt ingår i målgruppen för Forum Carpe vilka anordnar utbildningar i hela länet. Avtalsperioden är på fyra år.