Skip to main content

Ann-Marie Begler – ny ordförande för Ersta Sköndal högskola

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2015 08:25 CEST

Ann-Marie Begler tar över ordförandeklubban för Ersta Sköndal högskola från och med den 6 maj. Ann-Marie Begler är generaldirektör för Skolinspektionen och har en lång erfarenhet från myndighetsvärlden. Hon har bland annat varit överdirektör på Rikspolisstyrelsen och generaldirektör för Brottsförebyggande rådet. I och med att hon börjar på Ersta Sköndal högskola lämnar hon sin post som styrelseledamot för styrelsen på Stockholms universitet.

Ann-Marie Begler övertar rollen som ordförande från Dag Klackenberg som har varit ordförande för Ersta Sköndal högskola sedan 2005. Under hans ordförandeskap har högskolan bolagiserats och ägarbasen för högskolan har breddats i och med att Bräcke diakoni blev en av delägarna, som komplement till Ersta diakoni och Stora Sköndal.

- Dag Klackenberg har gjort ett föredömligt arbete som ordförande för styrelsen, säger Stefan Nilsson som är direktor för Ersta diakoni och styrelseledamot för Ersta Sköndal högskola. Sedan han tillträdde som ordförande har Ersta Sköndal högskola fått statliga forskningsmedel och även rättigheter till doktorsexamen något som har bidragit till att stärka högskolans position i högskolevärlden. Nu ser vi fram emot att få jobba med Ann-Marie Begler och ser med förhoppning fram emot hennes insatser för Ersta Sköndal högskola.

Ersta Sköndal högskola ägs gemensamt av Ersta diakoni, Bräcke diakoni och Stora Sköndal.

----------------------------------
Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här bedrivs också forskning inom huvudområdena socialvetenskap och vårdvetenskap, det civila samhället, palliativ vård, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.