Skip to main content

Ersta Sköndal högskola blir Ersta Sköndal Bräcke högskola

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 14:51 CET

I samband med starten av vårterminen 2017 byter Ersta Sköndal högskola namn till Ersta Sköndal Bräcke högskola. Det officiella datumet för namnbytet är den 23 januari då namnet börjar implementeras. Det nya engelska namnet blir Ersta Sköndal Bräcke University College.

Bakgrund till namnbytet

Ersta Sköndal högskola bildades den 1 januari 1998 genom en sammanslagning av högskoleutbildningar, forskningsverksamheter och vidareutbildningsprogram vid Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal. Den 1 januari 2006 blev högskolan ett aktiebolag, utan krav på vinstutdelning, med Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal som delägare. Den 5 oktober 2010 blev även Bräcke diakoni delägare. Det nya högskolenamnet speglar detta utökade ägarskap.

En markering av högskolans diakonala arv

Ersta Sköndal Bräcke högskolas ägare startade sina verksamheter som ett svar på samhällets bristande hantering av den sociala situationen i städerna. Inflyttning och arbetslöshet följdes av fattigdom och sjukdomar och diakoniinstitutionerna såg att de hade en viktig roll att spela. Ersta diakoni började utbilda diakonissor 1851. Detta blev landets första sjuksköterskeutbildning. Stora Sköndals utbildning av manliga diakoner utvecklades på motsvarande sätt till den nuvarande socionomutbildningen. Bräcke diakoni startade 1923 med liknande ambitioner i Göteborg. De diakonala institutionernas verksamhet reflekteras i Ersta Sköndal Bräcke högskolas professionsinriktade utbildningar och en forskning som alltid sätter människan i välfärdssamhället i fokus.

- Att vi nu har med även Bräcke i vårt namn är en markering av vårt diakonala arv, säger högskolans rektor Per Nilsson. Det är en kontext som vi är stolta över och som har gett oss vår unika profil.

Högskolans nuvarande verksamhet

Ersta Sköndal Bräcke högskola har campus i Stockholm (Ersta på Södermalm och Stora Sköndal) och Göteborg (Bräcke på Hisingen). Högskolan utbildar sjuksköterskor, socionomer, teologer, kyrkomusiker och psykoterapeuter och bedriver uppdragsutbildning för yrkesverksamma. Det bedrivs även utbildning på forskarnivå inom området Människan i välfärdssamhället. Forskningen kretsar kring socialvetenskap med inriktning mot civilsamhällsstudier och socialt arbete, vårdvetenskap, vårdetik med livsåskådningsvetenskap, palliativ vård, välfärdsrätt, organisations- och arbetslivsetik, diakoni och psykoterapi. Vid lärosätet finns ca 1500 studenter och 170 medarbetare.