Skip to main content

Ersta Sköndal högskola sluter avtal om forskningssamarbete med tre vårdgivare

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2012 13:14 CEST

Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA) vid Ersta Sköndal högskola ansvarar för ett treårigt avtal om forskningssamarbete med tre vårdgivare; Humana AB, Förenade Care AB och Ersta diakoni. Sammanlagt gäller samarbetet tre studier. Studierna handlar om bemötande, om chefsroller inom omsorgen samt om vårdens aktörer.

Beskrivning av studierna
Studien för 2012 ska handla om bemötande, i synnerhet bemötande inom vård och omsorg. Ansvarig för arbetet är Erik Blennberger.

Under 2013 kommer en studie om chefsroller inom vård och omsorg, främst inom äldreomsorg samt omsorg om och service för personer med funktionsnedsättning. Erik Blennberger och Tomas Brytting har gemensamt ansvar för det projektet.

De har också ansvar för studien under 2014 som ska utgöras av en analys och bedömning av den offentliga diskussionen om omsorgens olika aktörer och en analys av betydelsen av huvudmannaskapets form och innehåll för omsorgens kvalitet.

Vårdgivarna kommer att medverka i en referensgrupp knuten till dessa tre studier. IOA för också samtal med andra vårdgivare för att ytterligare förstärka forskningsarbetet.

Om IOA
Institutet för organisations- och arbetslivsetik vid Ersta Sköndal högskola (IOA) startade 2007 med anslag från LKAB, Vattenfall och Folksam. Anslaget från dessa tre företag var ett generellt grundanslag för att bedriva organisationsetisk forskning.

IOA beskriver och analyserar företag, organisationer, offentliga förvaltningar och politik ur etiska perspektiv. Det innebär ett arbete med frågor om till exempel hur olika aktörers – inte minst chefers – roll och ansvar ser ut inom olika sektorer och branscher. Vilka etiska värden och normer framhålls som grundläggande för olika verksamheter och vilka betydande etiska konflikter och problem ställs man inför?

Mer information
För frågor kontakta Erik Blennberger 070-41 42 176.
Hemsida: www.esh.se/ioa  

----------------------------------
Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i
vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här
bedrivs också forskning inom huvudområdena socialvetenskap och vårdvetenskap, det civila samhället, palliativ vård, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.