Skip to main content

Ersta Sköndal högskola startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 16:03 CET

Utbildningen “Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället” vänder sig till personer med socionomexamen eller motsvarande, som vill skaffa sig specialistkompetens. Masterprogrammet ger möjlighet att kombinera ökad kunskap i praktiskt arbete med den senaste forskningen inom områden som till exempel organisation och ledning, utredningsarbete vid sociala insatser eller civilsamhällets roll i välfärdens organisering.

Om utbildningen
Sverige är ett unikt land när det kommer till föreningsliv och ideellt engagemang. Varannan svensk uppger att de under ett år gör en insats i civilsamhället och runt 150 000 personer är idag anställda inom den ideella sektorn. En stor del av masterprogrammet fokuserar på just det civila samhällets roll i det sociala arbetet.

Ersta Sköndal högskola ägs gemensamt av tre ideella organisationer som bedrivit utbildning, forskning och sociala insatser i över 150 år. Ända sedan bildandet har Ersta Sköndal högskola varit ledande inom forskning om det civila samhällets roll i det sociala arbetet.

Utbildningen ger en vetenskaplig grund för den som vill arbeta med till exempel ledarskap och verksamhetsutveckling på myndigheter eller i ideella organisationer. En stor del av programmet fokuserar på kunskap om det civila samhället och den betydelse föreningsliv och ideella insatser spelar i socialt arbete. En masterexamen ger behörighet och möjlighet att söka forskarutbildning, även internationellt.

Programmet söks mellan 15 mars och 15 april och startar hösten 2013 (vecka 35).

Mer information
Ola Segnestam Larsson
ola.segnestam-larsson@esh.se 

Broschyr om utbildningen

----------------------------------
Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här bedrivs också forskning inom huvudområdena socialvetenskap och vårdvetenskap, det civila samhället, palliativ vård, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.