Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ersta Sköndal högskolas socionomutbildning toppar ny rankinglista

I Uranks ranking för 2013 placerar sig Ersta Sköndal högskolas socionomutbildning överst bland de 16 granskade lärosätena. Utbildningen går från en åttondeplats 2012 till årets topplacering.

Urank är en fristående association som sedan 2007 utför årliga rankingar av svenska universitet och högskolor. Syftet är att belysa kvaliteten i högskoleutbildningen och att skapa en medvetenhet och debatt om kvaliteten vid universitet och högskolor. Alla data härrör från SCB och offentlig högkolestatistik. Kriterierna som används är Studenterna, Grundutbildning, Forskning/forskarutbildning, Internationalisering, Lärare och Sociala indikatorer. Dessa innehåller i sin tur totalt 25–30 stycken indikatorer. Varje indikator får en vikt inom kriteriet och slutligen sammanvägs kriterierna.

För ESH:s socionomutbildning lyfts särskilt kriterierna Grundutbildning och Forskning/forskarutbildning fram som starka områden.

- Vi har alltid höga ambitioner och arbetar hårt för att våra studenter ska få en bra utbildning i socialt arbete. Så det är naturligtvis trevligt med den här typen av uppmärksamhet, säger Magnus Karlsson, prefekt vid Institutionen för socialvetenskap.

Socionomutbildning vid Ersta Sköndal högskola har en lång tradition, med rötter i starten av en diakonskola i Gävle 1898. De senaste åren har utbildningen förändrats och utvecklats, med bland annat starten av landets första masterutbildning med inriktning mot det civila samhället.

- Det är förstås ett glädjande besked att utbildningen kommer så väl ut i rankingen. Det är ett kvitto på att det målmedvetna utvecklingsarbete som utförts vid institutionen verkligen har gett resultat, säger Jan-Håkan Hansson, rektor vid Ersta Sköndal högskola

Kontakt/mer information
Magnus Karlsson
E-post: magnus.karlsson@esh.se
Telefon: 0768-931058

Länkar
www.esh.se/socionom
www.urank.se/hum/sam/

 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


----------------------------------
Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här bedrivs också forskning inom huvudområdena socialvetenskap och vårdvetenskap, det civila samhället, palliativ vård, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.

Presskontakt

Marie Hedberg

Marie Hedberg

Presskontakt Kommunikatör/pressansvarig 0768-931 004

Marie Cederschiöld högskola

Vid Marie Cederschiöld högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Marie Cederschiöld högskola finns i Stockholm och Göteborg. Vårt namn fram till januari 2022 var Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Marie Cederschiöld högskola
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm
Sweden