Skip to main content

Ny bok från Ersta Sköndal högskola Förlag: Hästen, hunden och den mänskliga hälsan – vård, behandling och terapi

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2014 10:58 CET

Intresset för att inkludera djur, särskilt hästar och hundar, i vård, omsorg och socialt behandlingsarbete är på stark frammarsch i Sverige, liksom på många andra håll i världen. Att hästen och hunden kan bidra till människors hälsa och livskvalitet är känt sedan urminnes tider. Men vilken är djurens roll egentligen i modern vård, terapi och behandling? Kan de bidra med något som mänskliga vårdare eller terapeuter inte kan? Hur påverkas relationen mellan parterna, när en icke-mänsklig varelse deltar?

De ovanstående frågorna behandlas i den nya antologin Hästen, hunden och den mänskliga hälsan – vård, behandling och terapi (red. Gunilla Silfverberg och Henrik Lerner) från Ersta Sköndal högskola Förlag.

Ett syfte med boken är att stimulera det vetenskapliga samtalet bland dem som forskar om djurassisterade aktiviteter och terapier. Boken bidrar också med kunskap för praktiker inom området. Beslutsfattare inom vård, rehabilitering och socialt behandlingsarbete kan få frågor om potential och innehåll i dessa aktiviteter och terapier besvarade. Boken vänder sig också till lärare och studenter vid högskolornas och universitetens utbildningar inom vård, omsorg och socialt behandlingsarbete.

Boken har tillkommit inom forskningsprogrammet Hästen, hunden och den mänskliga hälsan vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm. Författarna kommer från forskningsfälten biologi, filosofi, socialt arbete, psykologi, vårdetik och vårdvetenskap.

För mer information, intervjuer med författarna och recensionsexemplar, kontakta:
Gunilla Silfverberg
E-post: gunilla.silfverberg@esh.se
Telefon: 08-555 050 48

Ersta Sköndal högskola Förlag finns på http://www.esh.se/forlaget.

----------------------------------
Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här bedrivs också forskning inom huvudområdena socialvetenskap och vårdvetenskap, det civila samhället, palliativ vård, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.