Gå direkt till innehåll
Ny utbildning – studera till distriktssköterska vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Pressmeddelande -

Ny utbildning – studera till distriktssköterska vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Distriktssköterskor har en viktig roll i primärvården idag, och det är ett yrke som det kommer att behövas fler av de kommande åren. Därför startar Ersta Sköndal Bräcke högskola nu en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska. De första studenterna börjar i augusti 2021.

– Det känns väldigt roligt och spännande att kunna starta denna utbildning. Vi har sett att behovet av distriktssköterskor ökar de kommande åren. Både genom att framtidens primärvård ska ta emot fler patienter med komplexa hälsorelaterade problem, men även på grund av de stora pensionsavgångar som väntas, vilket leder till stor brist, säger Elisabeth Bos Sparén,

Som distriktssköterska arbetar du med människor i alla åldrar och olika hälsotillstånd. Arbetet är självständigt, varierande och omfattar allt från mödra- och barnhälsovård till elevhälsa samt hemsjukvård och distriktssköterskemottagningar i primärvården, men även arbete inom palliativ vård.

– Som distriktssköterska är man generalist och har en fördjupad kunskap inom aktuella kunskapsområden, vilket innebär ett helhetstänk och överblick över den enskilde patientens behov. För många av dagens distriktssköterskor består deras arbete i att finna en god balans mellan hälsofrämjande och sjukdomsorienterade arbetsuppgifter, säger Elisabeth Bos Sparén.

Den nya utbildningen fokuserar på ett självstyrt lärande och ger kompetens att självständigt bedriva vård inom primärvård. Utbildningen ger avancerade kunskaper som kan användas inom barnhälsovård och elevhälsa, men även inom kommunal hälso- och sjukvård.

Till den första utbildningsomgången antas 25 studenter. Utbildningen omfattar 75 högskolepoäng och bedrivs som deltidsstudier. Den ges till stora delar nätbaserat, men verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår med fokus på barn och ungdomar, samt på vuxna och äldre. Läs mer om utbildningen, behörighet med mera här. (länk)

Läs mer om utbildningen här.

För mer information om utbildningen, kontakta Elisabeth Bos Sparén.

Ämnen

Kategorier

Regioner


----------------------------------

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi, kyrkomusik och psykoterapi samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Ersta Sköndal Bräcke högskola finns i Stockholm och Göteborg.

Kontakter

Sara Rystedt

Sara Rystedt

Presskontakt Funktionschef HR och kommunikation 08-555 050 69
Kristin Kling

Kristin Kling

Presskontakt Kommunikatör 076-608 33 28

Marie Cederschiöld högskola

Vid Marie Cederschiöld högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Marie Cederschiöld högskola finns i Stockholm och Göteborg. Vårt namn fram till januari 2022 var Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Marie Cederschiöld högskola
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm
Sweden