Gå direkt till innehåll
Nytt samarbete ska ge ökad tillgång till specialistvård för sexualbrottsutsatta

Pressmeddelande -

Nytt samarbete ska ge ökad tillgång till specialistvård för sexualbrottsutsatta

Regeringens nya åtgärdspaket för att bekämpa mäns våld mot kvinnor behöver kompletteras med mer långsiktiga insatser. Bristen på specialistkunskap och en avsaknad av nationella riktlinjer gör att den svenska vården för sexualbrottsutsatta brister. Nu har insamlingsstiftelsen WONSA, World of No Sexual Abuse, tillsammans med Stiftelsen Stora Sköndal och Ersta Sköndal Bräcke högskola inlett ett samarbete för att bli en nationell aktör för forskning och utbildning, samt vård och behandling till sexualbrottsutsatta.

I Sverige anmäldes under 2020 omkring 25 000 sexualbrott, varav 9 580 rubricerades som våldtäkt, men mörkertalet är stort. Gapet mellan behov och tillgång på stöd och behandling efter sexuella övergrepp är stort i Sverige. I dag finns endast en svensk specialistmottagning för vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Den är idéburen och finansieras framför allt av gåvor och bidrag samt avtal med enskilda vårdcentraler. Förutom ett stort lidande för de utsatta, leder vårdbristen till höga samhällsekonomiska kostnader.

Regeringen beslutade nyligen om en satsning på kompetensstöd om mäns våld mot kvinnor, men fokus ligger främst på det omedelbara omhändertagandet. Det saknas fortsatt en instans som har i uppdrag att ta hand om den stora grupp vårdsökande som blivit utsatta för sexualbrott och som kan bidra till ökad kunskap på området.

– Regeringens satsning är en bra början, men det måste även finnas plats för det icke akuta omhändertagandet. I dagsläget står över 1000 sexualbrottsutsatta i kö för att få adekvat vård och behandling. Trots att det finns tydliga nationella och internationella krav på att specialistinsatser ska finnas så saknas idag ett helhetsgrepp om den här frågan. Vi på Wonsa tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola och Stiftelsen Stora Sköndal står redo att axla det ansvaret, men vi behöver stöd från politiken, säger Maya af Geijerstam, generalsekreterare på WONSA.

Många av Sveriges regioner saknar kunskap för att kunna ta emot denna stora grupp vårdsökande på ett patientsäkert sätt. Det beror dels på att det saknas nationella riktlinjer och vårdprogram och dels att det saknas utbildning, fortbildning och specialistutbildningar för vårdpersonal. Det leder till att regionerna har svårt att ta fram regionala riktlinjer och vårdstrukturer.

– Det behövs förstärkta utbildnings- och forskningsinsatser inom detta område som utvecklas i nära relation till fältet. Under de senaste åren har vi på Ersta Sköndal Bräcke högskola gjort stora satsningar när det gäller kunskapsuppbyggnaden om våld i nära relationer. I det arbetet har vi gjort värdefulla erfarenheter som vi kan bygga vidare på också när det gäller stöd till kvinnor som utsatts för sexuellt våld, säger Martin Börjeson, prefekt för institutionen för Socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

– Vi vill att ledande politiker förstår allvaret och tar ansvar genom att bidra med de ekonomiska resurser som behövs för att kunna starta upp en verksamhet som arbetar med frågan. Kostnaden är liten i jämförelse med de samhällsekonomiska konsekvenser som nuvarande brist på kompetens vården innebär, Åsa Andersson, direktor vid Stiftelsen Stora Sköndal.

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stiftelsen Stora Sköndal och WONSA har nu ingått en avsiktsförklaring om att arbeta för att bli en nationell aktör för forskning och utbildning, samt behandling av vård till sexualbrottutsatta. Aktörerna förslår att ett nationellt center för klinisk metodutveckling, forskning och utbildning inrättas i ett första steg, för att:

  1. Bygga upp kvalitetssäkrade utbildningar för vårdpersonal på grundnivå samt fortbildning på specialistnivå.
  2. Ta fram metoder och verktyg för att kunna identifiera dessa patienter, och hänvisa vidare till rätt instans, vårdnivå och behandling.
  3. Se till att det finns tillgängliga mottagningar med kunskap om bemötande, bedömning och behandling av patienter med skador efter sexualbrott implementeras i alla regioner.

För med information, kontakta för övergripande frågor: Sol Engvall, Geelmuyden Kiese, tel: +46 72 183 10 52, mejl: sol.engvall@gknordic.com, och för frågor om Ersta Sköndal Bräcke högskolas roll, Martin Börjesson, tel: 076-636 50 41 eller mejl: martin.borjeson@esh.se

Om WONSA, World of No Sexual Abuse
WONSA är en svensk insamlingsstiftelse med en vision om en värld utan sexuella övergrepp. Genom att arbeta med behandling, forskning och utbildning tar stiftelsen fram och sprider insatser som förebygger sexuella övergrepp.

Om Stiftelsen Stora Sköndal
Stiftelsen Stora Sköndal är en idéburen och icke vinstutdelande organisation med verksamheter inom stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. I dag driver stiftelsen sex äldreboenden i Stockholm och Nacka. Stiftelsen är en av delägarna i Ersta Bräcke Sköndal högskola.

Om Ersta Sköndal Bräcke högskola
Ersta Sköndal Bräcke högskola bedriver utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, teologi, kyrkomusik och diakoni. Forskning bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete. Forskarutbildning anordnas inom området Människan i välfärdssamhället med två forskarutbildningsämnen, Palliativ vård och Social välfärd med inriktning mot civilsamhället.

Ämnen

Kategorier

Regioner


----------------------------------

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi, kyrkomusik och psykoterapi samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Ersta Sköndal Bräcke högskola finns i Stockholm och Göteborg.

Kontakter

Sara Rystedt

Sara Rystedt

Presskontakt Funktionschef HR och kommunikation 08-555 050 69
Kristin Kling

Kristin Kling

Presskontakt Kommunikatör 076-608 33 28

Marie Cederschiöld högskola

Vid Marie Cederschiöld högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Marie Cederschiöld högskola finns i Stockholm och Göteborg. Vårt namn fram till januari 2022 var Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Marie Cederschiöld högskola
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm
Sweden