Skip to main content

Pelle Åberg (Ersta Sköndal högskola) får projektanslag av Ragnar Söderbergs stiftelse för att studera tankesmedjornas roll i svensk politik

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2015 09:30 CEST

Vilken roll spelar tankesmedjorna i svensk politik? Den frågan ställer sig en forskargrupp som nu erhåller ett anslag på fem miljoner av Ragnar Söderbergs stiftelse. I gruppen ingår Pelle Åberg, statsvetenskaplig forskare som är verksam vid Institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal högskola. Projektledare är Stefan Einarsson vid Handelshögskolan i Stockholm.

2015 är andra året som Ragnar Söderbergs stiftelse, genom en allmän utlysning, beviljar anslag till projekt i ekonomiska vetenskaper. Första beviljningen skedde 2013.

Om forskningsprojektet "Mellan kunskap och ideologi: Individuella aktörers roll i reproduktionen av motstridiga institutionella logiker"
Stefan Einarsson (Handelshögskolan), Marta Reuter (Handelshögskolan), Pelle Åberg (Ersta Sköndal Högskola)

Akademisk kunskap och expertis spelar en allt viktigare roll i utformningen av politiken i dagens samhälle. Under de senaste decennierna har vi sett en betydande ökning av antalet policyinstitut eller ”tankesmedjor” som försöker påverka politiken genom att producera forskning och använda den som hävstång i den offentliga debatten. Projektet fokuserar på svenska tankesmedjor, vars uppdrag omfattar både forskning och opinionsbildning.

Med hjälp av intervjuer, dokumentanalys och observationer studeras hur individuella aktörer (re-)producerar och/eller omförhandlar förhållandet mellan forskning och opinionsbildning inom organisationerna, vilka strategier de använder samt på vilka arenor detta sker. Även vilka praktiska utmaningar det kan innebära för en organisation att producera forskning och få policygenomslag undersöks.

Om utlysningen
Förutom denna forskargrupp beviljar Ragnar Söderbergs stiftelse fem miljoner vardera till ytterligare tre projekt inom ekonomi.

–De fyra forskargrupper som i år får anslag har alla verkligen visat på hur ett ökat mervärde uppstår genom ett nära gemensamt arbete. Det tvärvetenskapliga anslaget är också markant i alla grupper, säger Kjell Blückert, vd för Ragnar Söderbergs stiftelse.

Kontakt och mer information

Pelle Åberg
E-post: pelle.aberg@esh.se
Telefon: 073-636 51 29

Anette Lindh (vik. kommunikationsansvarig, Ragnar Söderbergs stiftelse)
E-post: al@ragnarsoderbergsstiftelse.se
Telefon: 0702-157033

(Fotograf: Johan Miderberg)

----------------------------------
Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här bedrivs också forskning inom huvudområdena socialvetenskap och vårdvetenskap, det civila samhället, palliativ vård, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.