Skip to main content

Världens hittills största forskningskonferens om det civila samhället

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2016 09:03 CEST

28 juni–1 juli 2016 är Ersta Sköndal högskola värd för den internationella ISTR-konferensen om civilsamhällesforskning. Konferensen genomförs vartannat år på olika platser i världen och är den viktigaste mötesplatsen för akademiker och praktiker med intresse för det civila samhället. Drygt 800 deltagare från ett 60-tal länder är med vid sommarens konferens, som hålls på högskolans campus på Södermalm i Stockholm. Konferensens tema är civilsamhället i förändring: ”The Third Sector in Transition: Accountability, Transparency, and Social Inclusion”.

Plenarföreläsningar och hundratals seminarier kommer att hållas kring en mängd teman, bland annat migration och integration, genderfrågor, socialt entreprenörskap och innovation, civilsamhällets roll som välfärdsproducent, och dess roll för demokrati. Några grundfrågor är: vad är civilsamhällets möjligheter och begränsningar, inte minst vid kriser av olika slag, och hur ser dess räckvidd ut i olika länder och under olika förutsättningar?

Bland föreläsarna finns viktiga forskare som Theda Skocpol och Stanley Katz. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inviger konferensen och deltar i ett s.k. round-table.

Konferensens syfte är både att sätta in civilsamhällesforskning i ett globalt sammanhang och att skapa en internationell och mångvetenskaplig arena för presentation och spridning av ny och angelägen forskning. Ersta Sköndal högskolas ambition är att konferensen ska utgöra en viktig kontaktyta mellan akademi, civilsamhällesorganisationer och offentliga institutioner. På högskolan finns Avdelningen för forskning om det civila samhället där mycket forskning bedrivs inom området. Vi har också en egen forskarutbildning med det civila samhället som en inriktning.

Kontakt och mer information

Lars Svedberg, professor
Tel: 0768-931 053, lars.svedberg@esh.se

Petter Strömberg, informatör (presskontakt)
Tel: 08-555 050 62, petter.stromberg@esh.se

----------------------------------

Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete med civilsamhällsstudier, teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Vi utbildar också på forskarnivå inom området Människan i välfärdssamhället. Forskning bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete och det finns en väletablerad forskning om det civila samhället, om palliativ vård samt i etik. Här bedrivs också uppdragsutbildning inom våra områden. Ersta Sköndal högskola består av tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg.