Skip to main content

Världens största forskningskonferens om det civila samhället till Ersta Sköndal högskola

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2016 13:54 CEST

28 juni–1 juli 2016 står Ersta Sköndal högskola värd för den internationella ISTR-konferensen om civilsamhällesforskning. Konferensen genomförs vartannat år på olika platser i världen och den är den viktigaste mötesplatsen för ny kunskap om det civila samhället. Över 700 deltagare från ett 70-tal länder deltar vid sommarens konferens, som hålls på högskolans campus på Södermalm i Stockholm. Det är det största antalet deltagare i konferensens historia.

Konferensen vänder sig i första hand till forskare men också till praktiker. Dess syfte är både att sätta in civilsamhällesforskning i ett globalt sammanhang och att skapa en internationell och mångvetenskaplig arena för presentation och spridning av ny och angelägen forskning. Konferensen genomförs som ett samarbete mellan Ersta Sköndal högskola och den ideella internationella organisationen International Society for Third Sector Research (ISTR).

På Ersta Sköndal högskolas institution för socialvetenskap finns Avdelningen för forskning om det civila samhället. Här studeras organisationer, verksamheter och individers insatser i det civila samhället. Dessutom genomförs studier om tillit och medborgerligt deltagande. Forskningen har ofta en flervetenskaplig karaktär och därför är bl.a. historiker, sociologer och statsvetare knutna till avdelningen.

Plenarföreläsningar och hundratals seminarier kommer att hållas kring en mängd skilda teman, bl.a. ledarskap och organisering, genderfrågor, socialt entreprenörskap och innovation, civilsamhällets roll som välfärdsproducent, civilsamhällets roll för demokrati och social integration.

Ersta Sköndal högskolas ambition är att konferensen ska utgöra en viktig kontaktyta mellan akademi, organisationer och offentliga verksamheter. Därför kommer det finnas olika arenor för möten mellan forskningen och det civila samhället.

Konferensen erbjuder också en unik möjlighet att visa upp för det internationella forskarsamhället hur det svenska civilsamhället fungerar. Svensk forskning inom området bedrivs vid ett antal lärosäten utöver Ersta Sköndal högskola.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke kommer att delta under konferensen.

Kontakt och mer information

Jenny Risfelt, projektledare
Tel: 070-375 04 08, e-post: jenny.risfelt@esh.se

Lars Svedberg, professor
Tel: 0768-931 053, e-post: lars.svedberg@esh.se

Mer information på ISTR:s hemsida : http://www.istr.org/?StockholmConference

----------------------------------

Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete med civilsamhällsstudier, teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Vi utbildar också på forskarnivå inom området Människan i välfärdssamhället. Forskning bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete och det finns en väletablerad forskning om det civila samhället, om palliativ vård samt i etik. Här bedrivs också uppdragsutbildning inom våra områden. Ersta Sköndal högskola består av tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg.