Pressmeddelande -

Kommentarer med anledning av Kalla Faktas granskning av Parken Zoo

I programmet Kalla Fakta riktas kritik mot ett av kommunens bolag, Parken Zoo. I programmet framkommer en rad uppgifter som Eskilstuna kommun som ägare av Parken Zoo inte kan acceptera.

- Det handlar i huvudsak om etiska förhållningssätt och grundläggande värderingar. De bilder som visats väcker starka känslor och en del omständigheter som framkommer är oacceptabla, menar Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Klockan 12.00 sammanträder styrelsen för Parken Zoo, ett styrelsemöte som beräknas pågå under hela eftermiddagen. Styrelsen är ansvarig för verksamheten och har i uppdrag att komma med åtgärdsförslag.

- Vi förväntar oss att styrelsen kommer med ett åtgärdsprogram. Därefter kan vi bedöma om vi som ägare behöver agera ytterligare, säger Jimmy Jansson.


Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Eskilstuna

Om - Eskilstuna kommun
Eskilstuna - den stolta Fristaden har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med snart 100 000 invånare. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Kontakter

Eva Norberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör, Kommunledningskontoret Leder och samordnar kommunikationsarbetet inom Eskilstuna kommunkoncern 016-710 16 92