Pressmeddelande -

​Lässatsningen bjuder in till inspirerande aktiviteter för personal inom förskolan

Under våren bjuder Eskilstuna kommuns lässatsning in personal inom förskolan till en inspirationsdag, en fördjupande kurs och två workshops. Aktiviteterna riktar sig till kommunala och fristående förskolor i Eskilstuna och Torshälla.

Inspirationsdagen nu på måndag blir en heldag om läsning, lässtimulerande arbete, litteratur och språkutveckling fylld med intressanta och inspirerande föreläsningar.

Tid: måndag 15 februari 8.30-15.30

Plats: Contrast, Bibliotekshuset

Program:
8.45 Agneta Edwards: Bilderbokens mångfald och möjligheter

Om bilderböcker som lustfyllt verktyg i förskola och skola; använd bilderboken som språkutvecklare, empatiskapare och en ingång till litteratur, konst, berättande och eget skapande. Förskolans sagostunder och bokläsning kopplas till läroplan och värdegrund i en föreläsning med teori och metod och mycket inspiration.

Agneta Edwards, född i Eskilstuna 1960, är litteraturpedagog och författare till Bilderbokens mångfald och möjligheter. Sedan 1998 har hon arbetat med läsfrämjande projekt, särskilt inom bibliotek och förskola, och utbildat pedagoger, bibliotekarier och studenter i barn- och ungdomslitteratur.

10.30 Annika Mindedal: Flerspråkighet i förskola
En föreläsning om språkutvecklande förhållningssätt i grupper med flerspråkiga barn. Programmet innehåller teori blandat med praktiska tips och diskussioner. Till grund för innehållet ligger bland annat böckerna Flerspråkighet i förskolan (Myndigheten för skolutveckling 2008) och Flera språk i förskolan (Skolverket 2013). Föreläsningen berör bland annat styrdokument, att lära ett nytt språk, språkutvecklande miljö och arbetssätt, uppföljning och dokumentation, föräldrasamverkan.

Annika Mindedal är lågstadielärare och fil. lic. i didaktik. Hon arbetar som språkutvecklare i Katrineholms kommun, samt med lärarutbildning för blivande lärare och förskollärare vid Linköpings universitet.

13.30 Carina Eriksson och Anette Eskilsson: Litteraturcertifierade förskolor i Mölndals kommun
En inspirationsföreläsning om arbetet med Lärande i sagans värld, med boken och läsning i fokus. De beskriver hur de arbetar med val av sagor och handdockor samt ger exempel på lekmiljöer och hur man kan sätta guldkant på sagostunden.

Carina Eriksson och Anette Eskilsson är förskollärare och utvecklare i Mölndals kommun där man sedan många år tillbaka litteraturdiplomerar förskolor. På en förskola med litteraturprofil ska personalen genom ett medvetet förhållningssätt använda litteraturens möjligheter i det dagliga arbetet.

Fördjupande kurs
Kursen Litteraturläsning i förskolan vänder sig till förskolepersonal i Eskilstuna kommun.

Syftet är att öka kunskapen om hur litteratur kan ligga till grund för ett språkutvecklande arbete runt ett gemensamt tema. Deltagarna får läsa, lyssna på miniföreläsningar, diskutera, se praktiska exempel och pröva själva.

Kursen utgår från boken med samma namn (Damber, Nilsson och Ohlsson, 2013), och leds av Annika Mindedal, språkutvecklare i Katrineholms kommun och lärare vid Linköpings universitet. Plats: Stadsbiblioteket.

Träff 1. Måndag 15 februari 16.30-18.30
Förutsättningar för läsning och barns läsutveckling ut. Hur gör ni nu med litteraturläsning? Några exempel på språkutvecklande teman.

Träff 2. Tisdag 15 mars 16.30-18.30
Medveten litteraturläsning och boksamtal. Hur kan litteraturläsningen utvecklas på din förskola? Olika exempel på boksamtal.

Träff 3. Måndag 11 april 16.30-18.30
Vi diskuterar kapitel 6-7 och delar konkreta exempel från era verksamheter/teman. Exempel på språklekar och några grafiska modeller.

Träff 4. Tisdag 17 maj 16.30-18.30
Om, och i så fall hur, har kursen påverkat arbetssättet på er förskola? Hur går ni vidare? Normkritisk läsning och exempel på att gestalta och sammanfatta en saga.

Workshops
Måndag 21 mars 9.00-12.00 och 13.00-16.00
Bokstundens när? var? hur?
Agneta Edwards, litteraturpedagog, och Ingrid Aulin-Larsson, förskollärare, ger dig metoder, tips och idéer för hur du kan arbeta med läsning, aktiva bokstunder och boksamtal som utvecklar språk, kommande läsning och intresse för böcker.

Måndag 18 april 9.00-12.00 och 13.00-16.00
OLIKA förlag: läslust, normkritik & inkludering
Workshopen ger grundläggande kunskaper i normkritik, samtidigt som det vävs in praktiska och konkreta tips på hur lässtunden kan bli normmedveten och en del av likabehandlingsarbetet. OLIKA är det enda förlag som tilldelats Rättvispriset och Stenbeckstipendiet för arbetet med barns rättigheter. Författaren Karin Salmson står bakom metodboken Normkreativitet i förskolan – om normkritik och vägar till likabehandling.

Om Eskilstuna kommuns Lässatsning
Lässatsningen arbetar långsiktigt för att alla barn och elever ska få

 • Läslust och goda läsvanor
 • Tillgång till ett varierat utbud av böcker (oavsett medieformat)
 • Inspiration
 • Fina läsmiljöer
 • Möjlighet till sammanhang, förförståelse och att samtala om det lästa
 • Välfungerande skolbibliotek

 • Lässatsningen omfattar ett trettiotal skolor och ett nittiotal förskolor, totalt nästan 11 000 barn i förskolan och elever i skolans F-3.


  Lässatsningens blogg

  Lässatsningen på Facebook

  Mer information
  Malin Klintholm, bibliotekskonsulent, Lässatsningen, tfn 073-765 17 10, e-post malin.klintholm@eskilstuna.se
  My Sörensson, bibliotekskonsulent och teamledare, Lässatsningen, tfn 070-086 27 41, e-post my.sorensson@eskilstuna.se

  Relaterade länkar

  Ämnen

  • Bibliotek, museum

  Kategorier

  • kultur- och fritidsförvaltningen
  • kultur- och fritidsnämnden
  • torshälla stads förvaltning
  • lässatsningen
  • eskilstuna kommuns lässatsning
  • barn- och utbildningsförvaltningen
  • inspirationsdag
  • läsa
  • läsning
  • läsfrämjande
  • läslust
  • lässtimulerande
  • språkutveckling
  • agneta edwards
  • anna mindedal
  • carina eriksson
  • anette eskilsson
  • karin salmson
  • ingrid aulin-larsson

  Regioner

  • Eskilstuna

  Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

  Kontakter

  Eva Norberg

  Presskontakt Kommunikationsdirektör, Kommunledningskontoret Leder och samordnar kommunikationsarbetet inom Eskilstuna kommunkoncern 016-710 16 92