Pressmeddelande -

Robotdalens dag

Eskilstuna kommun är en av aktörerna i Robotdalens dag som genomförs idag 6 september på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Dagen är en återkommande mötesplats för aktörer och intressenter med tillväxt och utveckling i fokus. Hans Ekström, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna öppnar dagen klockan 13.00 tillsammans med Lars Östring, styrelseordförande för Robotdalen. Robotdalens dag presenterar ett spännande program med Robotdalens aktörer samlade. De pågående projekten presenteras i en minimässa där möjlighet ges att träffa projektledare, utvecklingsfolk och forskare. Här delges målsättningen med projekten, robotar i olika industriella applikationer samt nya områden för forskning. Den som blir törstig under dagen kan bli serverad vatten av en robot! En intressant programpunkt är Wolfgang Hellers visionära föredrag ”Visioner och reflektioner om ett liv med intelligenta maskiner”. Wolfgang Heller är omvärldsanalytiker, konsult och lärare i omvärldsanalys. Han är expert på omvärldskartor och bevakar och analyserar bland annat vad som händer inom robotiken i Europa, USA och Asien. Nyligen hemkommen från en studieresa till världsutställningen i Nagoya, Japan berättar han om den senaste utvecklingen inom robotik, dess betydelse och potential. Under dagen sker även en Kick-Off för Sveriges största Robotdesigntävling för Sveriges tekniska gymnasieutbildningar. Nästan 50 klasser spridda över hela Sverige har anmält sig. Dagen avslutas med en paneldiskussion med temat, Robotdalens betydelse för tillväxt och ökad konkurrenskraft i regionen. Eva Lilja, näringslivsdirektör i Eskilstuna kommun, leder diskussionen. Välkomna! För ytterligare upplysningar kontakta Michael Rydell, telefon 073-24 54 87 och Erik Lundqvist, telefon 0706-24 48 51, läs även på www.robotdalens.org

Ämnen

  • Politik

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Kontakter

Eva Norberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör, Kommunledningskontoret Leder och samordnar kommunikationsarbetet inom Eskilstuna kommunkoncern 016-710 16 92