Pressmeddelande -

Sårbarhet i fokus under miljökonferens i Eskilstuna

Vilken roll spelar kommunerna för en hållbar framtid? Under den nationella miljökonferensen Osårbara som arrangeras i Eskilstuna den 14-15 mars diskuteras begreppet resiliens som en metod för hur kommuner kan arbeta för en hållbar utveckling.

Intresset för miljökonferensen är stort. 115 deltagare från ett 60-tal kommuner och organisationer samlas i Eskilstuna under tvådagarskonferensen som arrangeras av Eskilstuna kommun i samarbete med Stockholm Resilience Centre (SRC) vid Stockholms universitet.

Fokus kommer att ligga på hur kommuner och företag kan arbeta för att uppnå en hållbar utveckling genom att tillämpa resiliens, ett relativt nytt begrepp som på senare år fått stor spridning i främst miljösammanhang. Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att klara av förändring och att vidareutvecklas. För ett ekosystem, som en skog, kan det handla om att klara av till exempel stormar, bränder och föroreningar. För ett samhälle avser det förmågan att på ett långsiktigt hållbart sätt hantera politiska oroligheter eller en naturkatastrof.

- Är vi verkligen så osårbara som vi tror, är frågan som kommer att ställas under konferensen. Bakgrunden till frågan är att vi till stor del fortsätter konsumera av jordens resurser i en takt som utarmar jorden, trots att det finns så mycket kunskap om orsaker till klimatförändring och vad som behöver göras, säger Magnus Johannson, kommunalråd. Det handlar om att vi måste ställa om samhället så att vi bättre hushållar med våra resurser. Exempelvis är vi i hög grad beroende av fossila bränslen för transporter – vad gör vi när oljan tar slut?

Begreppet resiliens har aktualiserats bland annat genom professor Johan Rockström som är chef på SRC vid Stockholms universitet. Han har uppmärksammats internationellt för ett arbete där han tillsammans med sitt forskarteam identifierat ett antal planetära gränser som inte får överskridas, exempelvis för klimatet och biologisk mångfald.

- Under konferensen går vi från den globala skalan med forskningen om planetära gränser, via svenska miljömål, kommunal förvaltning och ner på marken och hållbar stadsplanering. Vi är väldigt glada att få samarbeta med Eskiltuna som är drivna när det gäller att undersöka kommunernas roll för hållbar utveckling, säger Johan Rockström. Väldigt många centrala beslut tas på kommunal nivå.

Eskilstuna kommun samarbetar med bland andra forskaren Cathy Wilkinson på SRC för att kartlägga Eskilstunas sårbarhet och förmåga till återhämtning och för att utveckla strategier som ska öka möjligheterna att hantera stress och störningars effekter på naturen och samhället.

- Samarbetet är extremt spännande också för att Eskilstuna blir en fallstudie för SRC i deras forskning och metodutveckling, säger Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör.

Eskilstuna, som 2012 utsågs till Sveriges miljöbästa kommun, delar under miljökonferensen tillsammans med SRC med sig av slutsatser och erfarenheter av den pågående studien för att hjälpa andra kommuner att använda metoden för att nå en hållbar utveckling.

- Utifrån kunskapen som vi får från den pågående resiliensstudien kan Eskilstuna kommun förhoppningsvis anpassa den långsiktiga planeringen bättre för en hållbar utveckling och ytterligare stärka oss i positionen som Sveriges miljöbästa kommun, säger Kristina Birath.

Under konferensens andra dag inbjuds deltagarna att följa med på studiebesök till Lilla Nyby, Eskilstuna Energi & Miljös anläggning för optisk sortering av avfall, och studiebesök till stadsdelen Lagersberg. Deltagarna kommer även att få veta mer om olika solenergisatsningar i kommunen och titta på Sveriges första publika soldrivna laddstation för elbilar.

 

Media är välkommen till konferensen Osårbara

Tid:
Torsdag 14 mars kl. 9.15-9.45, Magnus Johansson, Kristina Birath och Johan Rockström är tillgängliga för media i lokal Visheten. 

Plats:
Elite Stadshotellet, Eskilstuna.

Program:
https://www.eskilstuna.se/PageFiles/175012/Program%20Os%c3%a5rbara%2014%20mars.pdf

Programmet startar kl 10 i lokalerna Viljan, Vakteln och Niten. 

Medverkande:
Magnus Johansson, kommunalråd i Eskilstuna
Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, kommunledningskontoret, Eskilstuna kommun Dag Johansson, förvaltningschef stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun
Johan Rockström, professor och chef för Stockholm Resilience Centre
Louise Hård af Segerstad, forskningskommunikatör Albaeco/Stockholm Resilience Centre
Stephan Barthel, forskare Stockholm Resilience Centre
Katarina Axelsson, Stockholm Resilience Centre
Björn Nykvist, forskare Stockholm Environment Institute/ Stockholm Resilience Centre
Mattias Johansson, stabschef Miljödepartementet
Eva-Lena Larsson, Gröna Rehab i Västra Götalandsregionen
Linnea Wettermark och Göran Larsson, Odla I stan, Malmö
Mats Alfredson, Hushållningssällskapet
Anna Jiremark, Miljökontakt

För mer information kontakta:
Magnus Johansson, kommunalråd i Eskilstuna, 070-086 65 24, 070-089 30 32.
Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, kommunledningskontoret Eskilstuna, 070-086 60 31.
Sturle Hauge Simonsen, kommunikationschef på Stockholm Resilience Centre (SRC), 073-707 85 50.

Ämnen

 • Politik

Taggar

 • resiliens
 • stockholm resilience centre
 • stockholms univeristet
 • johan rockström
 • sveriges miljöbästa kommun
 • miljö
 • miljökonferens
 • klimat
 • hållbarhet

Regions

 • Södermanland

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med snart 100 000 invånare. Vi är också stolta över att nu vara Sveriges Miljöbästa kommun och Årets studentstad. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Presskontakt

Eva Norberg

Eva Norberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör, Kommunledningskontoret Leder och samordnar kommunikationsarbetet inom Eskilstuna kommunkoncern 016-710 16 92