Gå direkt till innehåll
ESMG har tecknat avtal om att förvärva det norska bolaget Trav og Galopp-Nytt AS
ESMG har tecknat avtal om att förvärva det norska bolaget Trav og Galopp-Nytt AS

Pressmeddelande -

Everysport Media Group förvärvar Trav og Galopp-Nytt – utökar expansion i Norge

Everysport Media Group AB (publ.) (ESMG) har tecknat avtal om att förvärva Trav og Galopp-Nytt AS (TGN). TGN omsätter ca 20 miljoner norska kronor och är Norges ledande mediahus inom trav- och galoppsport. Verksamheten slås ihop med ESMGs befintliga verksamhet i Norge. Tillträde förväntas ske 1 mars 2021 och är villkorat av att ett antal villkor uppfylls.

ESMG har en tydlig strategi att fortsätta växa både organiskt och genom strategiska förvärv, både i Sverige och internationellt. Förvärvet av TGN kommer att bli det största ESMG gjort de senaste fyra åren och finansieras av ESMGs befintliga kassa. ESMGs portfölj av högkvalitativa produkter inom sportmedia och iGaming utökas i samband med förvärvet med Trav Og Galoppnytt (tidning samt tgn.no), handelsplatsen hesteportalen.no, hest.no samt hunden.no. TGN har en rad växande digitala konsumenttjänster som passar väl in i ESMGs strategi kring att utveckla digitala B2C-tjänster med prenumerations- eller styckesköpsintäkter.

Kommentar från ESMGs VD Hannes Andersson:
”Vi är mycket glada att kunna offentliggöra affären med TGN. Genom förvärvet av TGN stärker vi vår position inom iGaming-området ytterligare i Norden. Vi blir den ledande leverantören av redaktionella produkter kring trav i Norge och vi bygger en grund för att kunna växa ytterligare genom att lansera nya sportrelaterade produkter. Jag är imponerad av TGNs team och i dess VD Kristian Skullerud får vi en mycket kompetent ny Norgechef som har 30+ års erfarenhet av att driva mediaverksamhet i Norge. Vi har nu alla komponenter på plats för att växa vår affär ytterligare och lansera ESMG som mediahus i Norge på bredare basis.”

Kommentar från TGNs VD Kristian Skullerud:
”Genom att bli en del av ESMG skapas större möjligheter för fortsatt tillväxt för TGN. Vi får ta del av kompetens, tekniska plattformar och resurser som gör att vi snabbare kan utveckla både befintliga och nya produkter. Vi skapar nu ett mediahus som inte bara blir ledande inom sitt område, personligen ser jag även fram emot att sätta ESMG på mediakartan i Norge och leda den fortsatta tillväxten inom fler nischer.”

Förvärvet i korthet:

- TGN är Norges största medie kring trav- och galoppsport

- I förvärvet ingår Trav og Galoppnytt (tgn.no), hesteportalen.no, hest.no samt hunden.no

- TGN kommer integreras med ESMGs befintliga verksamhet i Norge och skapa Norges ledande mediahus kring trav och galopp. På sikt ska även fler sportrelaterade produkter lanseras.

- TGN omsätter ca 20 miljoner NOK och resultat för 2020 blir enligt prognos ca 0,1 miljon NOK.

- ESMG förvärvar TGN för en köpeskilling om 4 miljoner NOK. Köpeskillingen erläggs vid tillträde 1 mars 2021.

- TGN har en stark ledning och VD Kristian Skullerud blir ny ansvarig för hela ESMGs verksamhet i Norge.

- Köpeskillingen kommer att finansieras genom ESMGs befintliga kassa

- Säljare är privatpersoner i Norge.

Om TGN

TGN grundades 1949 och är Norges största medie för trav- och galoppsport. Produkten finns både digitalt och i pappersformat. Idag består TGN av 15 anställda där redaktionen producerar nyhets-, tips- och reportageinnehåll. Bolaget omsätter ca 20 miljoner NOK och prognos för ett coronatyngt 2020 innebär ett mindre överskott om ca 0,1 miljon NOK. Under 2019 förvärvade TGN sajten hest.no och man lanserade även marknadsplatsen hestetorget.no.

Motiv för förvärvet

ESMGs iGaming-vertikal är Nordens ledande leverantör av tips- och spelinformation och har sedan 1986 levererat innehåll kring spel på sport och trav till svenska spelare. 2016 förvärvade ESMG den norska travtipsprodukten Stallskriket, samt slöt avtal kring innehållsproduktion med Rikstoto. Inom varumärkena Stallskriket, Spilltjeneste samt Travtjanten.no samlas nu en portfölj av B2C-produkter. Förvärvet av TGN möjliggör inte bara synergier av innehållsproduktion kring trav i Norge, det blir en plattform för fortsatt tillväxt av hela ESMGs portfölj. Genom att integrera ESMGs befintliga verksamheter i Norge med TGN skapas Norges största mediahus kring spelinformation som ska fungera som en grund för lansering av nya produkter. ESMG har på ett lyckosamt sätt lanserat nya mediaprodukter internationellt genom att addera produkter till befintlig teknisk plattform, exempelvis EPrinkside.com (internationell hockeysajt). Under de nästkommande 12–24 månaderna planeras en rad nya produktlanseringar på den norska marknaden.

Köpeskilling och finansiering

ESMG förvärvar 100% av aktierna i TGN för en köpeskilling om 4 miljoner NOK. Köpeskillingen erläggs vid tillträde 1 mars 2021 och kommer att finansieras genom ESMGs befintliga kassa.

Villkor och tidsplan

Tillträde sker 1 mars 2021 och inkluderar samtliga aktier i Trav og Galopp-Nytt AS samt det helägda dotterbolaget Hesteportalen AS. Förutsättningen för tillträdet är att TGN är skuldfritt (med undantag för kortfristiga skulder och förskottsinbetalda prenumerationsabonnemang) samt har en kassa motsvarande sex månaders verksamhet enligt prognos för 2021. Utöver detta är tillträdet även villkorat av att kommersiella avtal ingåtts.


Eventuella frågor besvaras av:

Hannes Andersson, VD Everysport Media Group AB, tel: +46 70 736 56 25
e-mail: hannes.andersson@esmg.se

Kristian Skullerud, VD Trav og Galopp-Nytt AS, tel: +47 909 10 484,
e-mail: kristian@tgn.no

Denna information är sådan information som Everysport Media Group (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2020.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Everysport Media Group (ESMG) är en svensk börsnoterad mediakoncern djupt rotad inom sport och spel. Vår strategi utgår från två huvudkomponenter: Content och Media.

Inom Content är ESMG en ledande leverantör av resultatdata, speltips och sportnyheter. Kunder är allt från ledande spelbolag världen över, till svenska mediahus, idrottsförbund och slutkonsumenter.

Två miljoner besökare interagerar varje vecka med ESMGs produktportfölj inom Media. Ledande digitala sajter som SvenskaFans, EliteProspects, FotbollDirekt, HockeySverige, InnebandyMagazinet, Everysport, Travtjänsten, Sporttjänsten med flera ryms inom detta område.

Presskontakt

Hannes Andersson

Hannes Andersson

Presskontakt VD / CEO +46 707 36 56 25

Everysports Media Group

Everysport Media Group (ESMG) är en svensk börsnoterad mediakoncern djupt rotad inom sport och spel. Vår strategi utgår från två huvudkomponenter: Content och Media.

Inom Content är ESMG en ledande leverantör av resultatdata, speltips och sportnyheter. Kunder är allt från ledande spelbolag världen över, till svenska mediahus, idrottsförbund och slutkonsumenter.

Två miljoner besökare interagerar varje vecka med ESMGs produktportfölj inom Media. Ledande digitala sajter som SvenskaFans, EliteProspects, FotbollDirekt, HockeySverige, Everysport, Travtjänsten, Sporttjänsten med flera ryms inom detta område.

Everysport Media Group AB (publ)
Gamla Brogatan 11 - Box 3619
103 59 STOCKHOLM
SWEDEN