Pressmeddelande -

Traveas: Delårsrapport april till juni 2011

”Traveas andra kvartal 2011 är vårt bästa. Någonsin.”

Delårsrapport i sammandrag

APRIL TILL JUNI        2010                 2011              TILLVÄXT

Nettoomsättning             292 562              668 377          (+) 128%

Rörelsereultat efter

avskrivningar                 -946 264             -301 656

Resultat per aktie

efter utspädning              -0,05                  -0,02

Likvida medel                  1 677 826           72 669*

*För mer information se finansiell ställning


Väsentliga händelser under det andra kvartalet och efter periodens utgång

   • Traveas lanserar Sveriges mest träffsäkra mediakanal inom golf tillsammans med Svenska Golfförbundet.
   • Traveas får ett starkt gehör på annonsmarknaden, och säkrar upp intäkter via annonskampanjer till ett värde över 1 miljon kronor.  
   • Scanworld satsar på Email Composer för berikade bokningsbekräftelser.
   • En av Sveriges större affärsresebyråer väljer TravelPlanner Mobil.
   • Resevaruhuset har lanserat Email Composer till sina kunder.
   • Bolaget har blivit beviljad ett lån om 500 000 kr fråm ALMI Företagspartner.

För att läsa rapporten i sin helhet se: http://aktietorget.se/pressdocs/Traveas/59552/TRAV%20A%2020110819%207.pdf

Läs mer om senaste nytt på http://www.traveas.com eller på http://blog.traveas.com. Du kan också lära dig mer om vår verksamhet genom”Traveas the movie” på http://www.youtube.com/watch?v=zyZGjbLbPaQ”Traveas erbjudande ligger helt rätt i marknaden” 

Bästa aktieägare,

det är med glädje vi kan summera Traveas andra kvartal 2011 som vårt bästa sedan bolaget startades.

Den största anledningen till det är förstås att vi ser intäkterna stiga. Mer om det längre fram. Minst lika bra är också känslan av att Traveas erbjudande ligger helt rätt i marknaden. Via våra tjänster Email Composer och Block Composer har Traveas aldrig varit så rätt positionerat i marknaden som nu. 

Orsakerna till ovan är bland andra resebranschens stegrande fokus på ancillary services och inte minst 3:rd party ancillary services. Kortfattat, merförsäljning till eftermarknaden, och då främst tredjepartsprodukter såsom hotell, hyrbil, lokala transporter, teater- och sportbiljetter etc. Det vill säga Traveas kärnverksamhet. 

Vikten av 3:rd party ancillary services understryks i den senaste rapporten från undersökningsföretaget Forrester Research, som slår fast vart reseindustrin är på väg de närmaste fem åren. Kontentan av rapporten är att den totala reseindustrin endast kommer att växa med ca 3 procent per år fram till 2015, medan försäljningen av tredjeparts-produkter kommer att öka med 30 procent under motsvarande period. Det är alltså inom detta område som tillväxten i branschen sker. I rapporten finns läsning som bör intressera alla Traveas aktieägare, så för att läsa rapporten i sin helhet, ladda hem den från

http://www.amadeus.com/amadeus/cross-sell-for-profit.html?OMAIL=136 

Då Traveas nu tagit en unik position som ledande leverantör av 3:rd party ancillary services står bolaget väl rustat för att hjälpa marknaden att nå dessa helt nya intäkter. Intäkter som de inte har idag och som är väldigt svåra att få på egen hand. Helt i linje med detta märker vi också att intresset för Traveas tjänster ökar, även från större aktörer på marknaden. 

Därtill har vi nu inte bara lanserat Sveriges största och i särklass mest träffsäkra golfmedia (tillsammans med Svenska Golfförbundet), vi har också varit igång i snart tre månader och ser både intresset och intäkterna stiga för varje vecka. Sedan lanseringen har vi skickat över 4 miljoner email till aktiva golfare i Sverige. I snitt öppnade cirka 36 procent dessa bokningsbekräftelser och av dessa klickade ca 7 procent på någon av våra intäktsgenererande länkar. Starka siffror som talar sitt tydliga språk. 

Vi kan stolt konstatera att vi har fått förtroendet från några av Sveriges största annonsörer, som har det gemensamt att de alla vill kommunicera med den attraktiva målgruppen golfare. Annonsintäkterna överstiger nu 1 miljon kronor. Hittills. 

Bolagets ledning och styrelse ser att bolaget levererar enligt styrelsens fastlagda strategi och bedömningen är att bolaget ligger på plan för året. 

Gustaf Karling

VD, Traveas AB (publ) 

TRAVEAS OMSÄTTNING, RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING UNDER APRIL TILL JUNI 2011

Nettoomsättning

Nettoomsättningen under perioden april till juni växte med 128 %, till 668 377 kr (292 562 kr).

Rörelseresultat

Rörelseresultatet efter avskrivningar under perioden blev -301 656 kr (-946 264 kr).

Kassaflöde

Kassaflödet uppgick under perioden till -279 172 kr (+1 457 883 kr).

Eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Traveas ett eget kapital om 632 585 kr och en soliditet om 36 %.  

Finansiell ställning

Bolaget har under perioden blivit beviljad ett lån om 500 tkr från ALMI Företagspartner. Bolaget har valt att ta upp detta lån för att säkerställa en god likviditet i bolaget. 

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • q2
 • rapport
 • kvartalsrapport
 • delårsrapport
 • traveas
 • bookings enriched
 • e-mail

Traveas – Bookings Enriched!

Traveas is a company specialized in letting Ticket sellers/re-sellers of any kind use the opportunities to make more business with their clients, after they have booked a ticket. In a nutshell: Traveas maximize sales and drive new revenue for companies in the travel- and event business. Traveas was founded in 2007, with headquarters in Stockholm and is listed at Aktietorget since 2009. Traveas services are TravelPlanner Mobile, Email Composer and Block Composer. Traveas services is represented by travel agencies in Sweden, Norway, Denmark, Finland, UK, Germany, France and the Netherlands, and is used by travellers all over the world.

Kontakter

Hannes Andersson

Presskontakt VD / CEO +46 707 36 56 25