Pressmeddelande -

Traveas ökar tempot för 2012 och nyanställer med hjälp av en riktad emission om 2 Mkr

Traveas tillförs 2 Mkr genom en riktad nyemission om 2 000 000 aktier till en teckningskurs om 1 kr per aktie. Genom emissionen tillförs bolaget 2 000 000 kr.

Tack vare de nya affärer som gjorts under hösten 2011 så vill bolaget kunna skruva upp tempot ytterligare inför 2012. Bolaget har därför anställt en mycket kompetent teknikresurs för att bla stärka upp kring leveransen av Linkon-projektet. Vidare är bolaget även inne i en rekryteringsprocess av 1-2 annonssäljare för att stärka upp försäljningsinsatserna kring Sportvertikalen.

Genom emissionen så stärks också bolagets likviditet och eget kapital vilket är bra.

- ”Vi är mycket glada att vi i denna tillväxtfas snabbt kunnat stänga denna emission via vårt befintliga nätverk. Därmed har de administrativa insatserna kring emissionen kunnat hållas mycket begränsade, vilket borgat för att vi inte tappar någon fart i den dagliga operativa verksamheten. Tvärtom, vi är nu rustade för att leverera till våra kunder och publishers under 2012”, säger Gustaf Karling, VD Traveas.

Den riktade nyemissionen har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 maj 2011. Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 2 000 000 aktier till totalt             26 452 008 aktier, varav de nyemitterade aktierna kommer motsvara ca 8 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Aktiekapitalet ökar med 80 000 kr.

Emissionen tecknas av familjen Brandberg, genom bolag, till 100 %. Den riktade emissionen görs till en cirka kurs baserat på en genomsnittlig nivå motsvarande den senaste veckans handel av aktien på Aktietorget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Karling, VD Traveas AB (publ)

Mail: gustaf@traveas.com

Mobil: +46 70 766 26 80

Webb: www.traveas.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • garanterad emission
  • riktad emission
  • traveas
  • emission
  • bookings enriched

Traveas – Bookings Enriched!

Traveas is a company specialized in letting Ticket sellers/re-sellers of any kind use the opportunities to make more business with their clients, after they have booked a ticket. In a nutshell: Traveas maximize sales and drive new revenue for companies in the travel- and event business. Traveas was founded in 2007, with headquarters in Stockholm and is listed at Aktietorget since 2009. Traveas services are TravelPlanner Mobile, Email Composer and Block Composer. Traveas services is represented by travel agencies in Sweden, Norway, Denmark, Finland, UK, Germany, France and the Netherlands, and is used by travellers all over the world.

Kontakter

Hannes Andersson

Presskontakt VD / CEO +46 707 36 56 25

Relaterat innehåll