Pressmeddelande -

Intelligent synergi: Downligths i serien ELSA-2 med inbyggd sensorteknik

Med serien ELSA-2 presenterar tillverkaren ESYLUX för första gången downlights för DALI och 230 V med inbyggd närvaro- eller rörelsedetektor. De styr de sensorlösa armaturerna i serien på ett energieffektivt sätt. Armaturerna i DALI-utförande kan även kopplas till/från och dimras med vanliga enkelknappar via switchDIM-funktionen. Armaturernas grunda inbyggnadsdjup gör installationen enkel.

Ju mer omfattande rumstekniken är, desto mer planering och installationsarbete krävs och att minimera antalet enheter är bra ur både estetisk och ekonomisk synpunkt. Ett sätt att uppnå det är att skapa synergier, till exempel mellan automation och ljus.

Intelligent sensorteknik är spridningslinsens kärna

LED-downlights i serien ELSA-2 från tillverkaren ESYLUX är ett utmärkt exempel på det. Serien innehåller varianter där diffusorn har en inbyggd närvaro- eller rörelsedetektor för intelligent ljusstyrning. Det ger en ren takbild och förenklar installationen, i synnerhet vid DALI-utföranden. Förutom downlights med och utan närvarodetektor finns även modeller med sensorteknik för inbyggd DALI-spänningsförsörjning.

Därmed innehåller serien alla komponenter för en DALI-belysningsanläggning med närvaro- och dagsljusberoende styrning. Det är inte möjligt att tilldela en individuell adress eftersom sensortekniken körs i broadcast drift. När efterlystid har gått ut kan ett ihållande eller begränsat orienteringsljus på 10–40 % av ljuseffekten avges vid behov. Den som endast söker en manuellt dimbar lösning som alternativ till automatisk styrning kan använda DALI-downlights tillsammans med vanliga 230 V-knappar: Armaturerna har en inbyggd switchDIM-funktion.

230 V-utföranden med inbyggd rörelsedetektor

Förutom DALI-utföranden innehåller serien ELSA-2 downlights för klassisk 230 V strömbrytarmanövrering. De kan även beställas med inbyggs sensorteknik, här i form av en rörelsedetektor, för att kunna styra de sensorlösa utförandena. Precis som för DALI-varianternas rörelsedetektorer är den totala räckvidden 8 m i diameter.

Precis som för den tidigare serien ELSA gör det grunda inbyggnadsdjupet ELSA-2-downlights enkla att installera, samtidigt som ljusutbytet har förbättrats med upp till 100 lm/W. Du kan börja använda produkten direkt med fabriksinställningarna och enkelt ändra dem vid ett senare tillfälle med fjärrkontrollen Mobil-PDi/MDi, ESY Pen eller ESY-appen.

Mer information finns på www.esylux.com


Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • rörelsedetektor
  • elsa
  • esylux
  • energibesparing
  • dali
  • belysning
  • ljus

ESYLUX utvecklar, producerar och säljer intelligenta automations- och ljuslösningar som ger bättre livskvalitet och energieffektivitet på kontor, i skolor och på vårdinrättningar. Fokus ligger på den enskilda människans önskningar och behov. För att uppfylla de här kraven använder vi vår erfarenhet inom elektronik och automation bland annat till att utveckla lysdiodsbaserade system som ger ett energieffektivt, biologiskt aktivt ljus. Perspektivet sträcker sig från en övergripande automation och belysning i ett enskilt utrymme till nätverk och integrering i byggnadsomfattande system. Med tanke på de komplexa krav vi ofta måste uppfylla, lägger vi extra stor vikt vid att våra produktlösningar ska vara enkla att använda.