Nyhet -

Kvinnor med Covid-19 producerar virusfria ägg

En studie utförd av vår ägare Eugin, visar att det inte sker någon överföring av Covid-19-infektionen från mor till barn via äggen. Upptäckten är särskilt relevant för både forskning och patienter, eftersom den ger information om hur IVF kan utföras under en pandemi.

Studien utfördes av ett team forskare från Eugins laboratorier i Barcelona, under ledning av Rita Vassena - Eugin-gruppens vetenskapliga chef. Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Human Reproduction.

Resultaten anses vara banbrytande inom området assisterad befruktning och stöder uppfattningen att det inte skulle finnas någon överföring av infektionen från mamma till barnet via sina ägg.

Forskningen bygger på ägg från två asymtomatiska kvinnor som genomgått hormonstimulering inför IVF och som hade testat positivt för SARS-CoV-2-infektion samma dag som deras ägg togs ut. Efter att det upptäcktes att kvinnorna var positiva för Covid-19, kom man överens om att inte använda deras ägg för IVF, i enlighet med den försiktighetsprincip som rådde. Kvinnorna valde att i stället donera dem för forskningsändamål.

Analys av äggen

Forskarna inom Eugin använde sig av en innovativ teknik som gör det möjligt att identifiera virusmaterial från mycket små mängder, som exempelvis ägg från människan. I detta fall hittades inget viralt RNA i någon av de testade äggcellerna. RNA är en molekyl som ansvarar för att informationen som finns i DNA kan användas funktionellt.

Sedan den nya SARS-CoV-2 identifierades har den visat sig påverka olika vävnader och organ. Trots den stora mängden vetenskaplig litteratur i ämnet hade infektionens effekt på reproduktionen inte studerats mycket. Närmare bestämt var det oklart om viruset kunde infektera mänskliga könsceller och om befruktade ägg från kvinnor som bär på viruset kunde leda till infektion av det utvecklande embryot.


Detta vetenskapliga fynd informerar oss ytterligare om hur man kan ge kontinuitet i vården av patienter på IVF-kliniker trots pandemisituationer. Eugin-gruppens vetenskapliga chef, Rita Vassena, betonade att "detta är ett viktigt resultat för området eftersom det avslöjar en aspekt av SARS-CoV-2-infektion som vi tidigare inte visste". Rita Vassena säger också, "med tanke på att vår studie är den första av denna typ över hela världen, måste vi vänta på oberoende bekräftelse, och om möjligt, i större skala. Ändå är det mycket goda nyheter för våra patienter och representerar ett mycket betydande fynd på klinisk nivå”.

Här kan du ta del av hela artikeln: “Undetectable viral RNA in oocytes from SARS-CoV-2 positive women” by Monserrat Barragan et al. Human Reproduction journal.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Sjukdomar

Kategorier

  • covid-19
  • embryolog
  • infertilitet
  • forskning
  • ofrivillig barnlöshet
  • ivf

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Sara Emady

Presskontakt HR Manager 0708320559