Pressmeddelande -

Analys: Förväntad ökning av antalet svenska konkurser

Antalet konkurser förväntas öka i Sverige 2018. Det visar en ny analys som har publicerats av världens största kreditförsäkringsföretag, Euler Hermes.

Den globala ekonomin har haft svårt att återhämta sig efter finanskrisen och nu börjar konkurserna återigen öka runt om i världen.

– Enligt Global Insolvency Index som publiceras av världens största kreditförsäkringsföretag, Euler Hermes, ökade antalet konkurser globalt med 6 % under 2017. Även under 2018 förväntas ökningen bli 6 %, vilket främst beror på att konkurserna i Kina blir allt fler. Samtidigt fortsätter den oroväckande trenden med en ökning både under 2017 och 2018 här i Sverige, säger Henrik Bromeé, Country manager på Euler Hermes.

Sverige på samma nivå som före finanskrisen

Under 2016 minskade antalet konkurser med 6 % och Sverige hamnade därmed på en nivå som var 9 % lägre än före finanskrisen. Sedan dess har utvecklingen tyvärr gått i motsatt riktning. Med en ökning på 6 % under 2017 och en förväntad ökning på 2 % under 2018 kommer Sverige att nå samma nivå som under perioden före finanskrisen (2003–2007).

Förväntad stabilisering i de flesta länder

Vid en närmare anblick ser vi dock stora regionala skillnader. I västra Europa och Nordamerika förväntar vi oss en minskning på 3 % respektive 2 %, medan utvecklingen i Latinamerika förväntas fortsätta med en avtagande ökning av antalet konkurser till 2 % jämfört med 14 % procent förra året.

Enligt prognosen för Afrika/Mellanöstern och Asien/Stillahavsområdet kommer vi att se en ökning på 5 % respektive 31 % under 2018, jämfört med 3 % och 33 % under 2017.

Det stora undantaget är Storbritannien. Där uppskattas antalet konkurser att öka med 8 % under 2018. Det är bara i Kina som prognosen är sämre (+50 %) på grund av den dramatiska ökningen av kinesiska ”zombie-företag” som förväntas få sitt kreditbetyg sänkt.

– Utvecklingen i Storbritannien är mycket oroväckande. Den för med sig en förändring vad gäller riskprofil för de företag som exporterar till Storbritannien. Företag som exporterar till Kina måste dessutom vara medvetna om att det i genomsnitt tar 89 dagar att få tillbaka sina pengar, säger Henrik Bromeé och syftar på rapporten “2018 Collection Complexity Score and Rating”, som är Euler Hermes analys av inkassoförfarandet i olika länder.

Naturlig inbromsning

Under sju år skedde en stadig minskning av antalet konkurser runt om i världen. 2017 blev året då trenden vände med en prognostiserad ökning av antalet konkurser på 6 % för 2018, främst på grund av Kina.

– Globalt sett pågår flera större konkurser i USA, som till exempel Radioshack och Toys‘R‘Us, vilket är oroväckande. Det har lett till att fler företag vill teckna en kreditförsäkring, särskilt de som exporterar till högriskländer, säger Henrik Bromeé.

Global Insolvency Index omfattar 43 av världens länder, vilka tillsammans representerar 83 % av världens bruttonationalprodukt. Den publiceras av Euler Hermes, som är världens största kreditförsäkringsföretag.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Euler Hermes är en världsledande aktör inom kreditförsäkringar och en erkänd specialist inom kundkrediter, inkasso och garantier.

Med över 100 års erfarenhet erbjuder företaget B2B-kunder finansiella tjänster för att stötta dem i sin hantering av kundfordringar. Deras egna informationsnätverk kartlägger och analyserar dagliga förändringar i betalningsförmåga hos små, medelstora och internationella företag, aktiva i marknader som tillsammans står för 92 % av den globala BNP.

Euler Hermes har 6.050 medarbetare i 52 länder världen över och huvudkontoret är beläget i Paris. Företaget är ett dotterbolag till Allianz som är noterat på Euronext Paris (ELE.PA) och rankat AA av Standard & Poor’s. Bolaget uppvisade en konsoliderad omsättning på 2,6 miljarder euro under 2017 och värdet av försäkrade affärstransaktioner uppgick till 894 miljarder euro samma år.

För mer information, besök: www.eulerhermes.seLinkedIn eller Twitter.

--

Euler Hermes is the global leader in trade credit insurance and a recognized specialist in the areas of bonding, guarantees and collections.

With more than 100 years of experience, the company offers business-to-business (B2B) clients financial services to support cash and trade receivables management. Its proprietary intelligence network tracks and analyzes daily changes in corporate solvency among small, medium and multinational companies active in markets representing 92% of global GDP. Headquartered in Paris, the company is present in 52 countries with 6,050 employees.

Euler Hermes is a subsidiary of Allianz, listed on Euronext Paris (ELE.PA) and rated AA by Standard & Poor’s. The company posted a consolidated turnover of €2.6 billion in 2017 and insured global business transactions for €894 billion in exposure at the end of 2017.

Further information: www.eulerhermes.com, LinkedIn or Twitter.

Presskontakt

Henrik Bromée

Presskontakt VD +46 08 555 136 00

Relaterat innehåll